Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Nauka przez zabawę

Jeszcze do końca lipca koła DFK mogą się ubiegać o udział w projekcie „Niemiecki Klub Malucha” Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. W zajęciach klubu malucha mogą brać udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat. To ostatni moment na zgłoszenie swojego udziału na przyszły rok.


„Niemieckie Kluby Malucha” obejmują zajęcia animacyjne w języku niemieckim dla dzieci w wieku przedszkolnym. Poprzez naukę języka projekt ma rozwijać tożsamość kulturową mniejszości niemieckiej. Jest to też wsparcie dla rodziców pragnących wychować dzieci dwujęzycznie oraz zapewnić im regularny kontakt z językiem i kulturą niemiecką. Podczas spotkań w ramach „Niemieckich Klubów Malucha” dzieci uczą się języka niemieckiego przez zabawę, gry ruchowe, śpiewanie piosenek i prace plastyczne. Projekt realizowany jest we współpracy z lokalnymi kołami DFK.

W „Niemieckim Klubie Malucha”, który odbywa się w DFK Gogolin, dzieci poznawały niedawno niemieckie nazwy owoców i warzyw.
Foto: DFK Gogolin

Przedstawiciele kół mogą zgłosić chęć udziału w projekcie. Należy jednak spełnić trzy warunki. Po pierwsze koło DFK musi zapewnić darmowy dostęp do sali, w której będą odbywać się zajęcia, po drugie wskazać nauczyciela języka niemieckiego, który będzie prowadzić zajęcia (honorarium zapewniane jest w ramach projektu), po trzecie – znaleźć uczestników do projektu. Termin zgłoszeń do udziału w projekcie w 2024 r. trwa do końca lipca 2023 r. Od sierpnia otwarta zostanie lista rezerwowa.

Koła DFK chęć udziału w projekcie „Niemieckie Kluby Malucha” mogą deklarować jeszcze do końca lipca.

Przewidywany start zajęć to marzec/kwiecień 2024 r. W ramach jednej edycji w przyszłym roku odbędzie się 14 dwugodzinnych spotkań, które będą organizowane w sobotnie popołudnia. – Koła DFK wraz z osobą prowadzącą ustalają harmonogram zajęć we własnym zakresie, przedstawiają go rodzicom oraz przesyłają e-mailem na adres koordynatora projektu przed rozpoczęciem całego cyklu zajęć – informuje Klaudia Skapczyk, koordynatorka „Niemieckich Klubów Malucha”.

W „Niemieckim Klubie Malucha”, który odbywa się w DFK Gogolin, dzieci poznawały niedawno niemieckie nazwy owoców i warzyw.
Foto: DFK Gogolin

Rodzice za udział dzieci w projekcie płacą jednorazową opłatę w wysokości 140 złotych. Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz link z formularzem zgłoszeniowym można znaleźć na stronie www.haus.pl

adur

Show More