Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Friday, January 27, 2023

Poznamy laureatów

14 listopada poznamy laureatów nagród Mosty Dialogu, plebiscytu organizowanego przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy z opolskim urzędem marszałkowskim od 2010 r. Uroczysta gala rozpocznie się o godz. 18.00 w Filharmonii Opolskiej.


Mosty Dialogu przyznawane są w trzech kategoriach: instytucje, organizacje pozarządowe oraz ludzie. W tym roku w kategorii instytucje nominowano Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, którego częścią jest program Niwki. W ramach tego programu od wielu lat dokształca nauczycieli województw opolskiego i śląskiego w obszarze metodyki i dydaktyki języka niemieckiego, niemieckiego jako języka mniejszości oraz historii i kultury. Pozostali nominowani to Muzeum Ziemi Prudnickiej oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.
W kategorii organizacje pozarządowe nominowano stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae, prowadzące na Opolszczyźnie dwujęzyczne polsko-niemieckie placówki edukacyjne. Kolejni nominowani to Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe, zajmujące się pielęgnacją i popularyzacją wielokulturowości Śląska, oraz Komisja Historyczna Powiatu Prudnickiego. Komisja to
zrzeszenie ludzi z Niemiec, Polski oraz krajów zachodnioeuropejskich i z Ameryki Północnej, zainteresowanych historią, folklorem oraz kulturą Górnego Śląska, a przede wszystkim powiatu prudnickiego w jego historycznych granicach z okresu 1815–1945.

Mosty Dialogu są przyznawane w kategoriach: instytucje, organizacje pozarządowe i ludzie.
Źródło: DWPN

W kategorii ludzie Most Dialogu powędruje do jednej z trzech nominowanych osób: Ingeborg Odelgi, prof. Joanny Rostropowicz lub Gerarda Wonsa. Ingeborg Odelga jest poetką, która mimo sędziwego wieku wciąż aktywnie angażuje się na rzecz mniejszości niemieckiej w gminie Prószków. Profesor Joanna Rostropowicz od lat działa na rzecz ochrony i przywracania dziedzictwa kulturowego regionu. Zajmuje się promowaniem twórczości Josepha von Eichendorffa, a także niemieckiej i śląskiej literatury poprzez liczne publikacje swojego autorstwa. Trzeci nominowany, Gerard Wons, jest emerytowanym nauczycielem, kolekcjonerem i regionalistą. Od 25 lat zajmuje się regionalizmem, gwarą śląską, obrzędami i zwyczajami ludowymi. W ramach projektu szkolnego utworzył w 2006 r. wspólnie z gimnazjalistami Gminną Izbę Regionalną w Zębowicach. Od 10 lat jest jej opiekunem, prowadzi pogadanki i lekcje muzealne oraz edukację regionalną.

adur

Show More