Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Procedura rejestracji samochodu sprowadzonego z Niemiec. Zapytaj prawnika!

W pierwszej kolejności należy wspomnieć, że niezależnie od tego, czy samochód został zakupiony w Polsce, czy za granicami państwa, np. w Niemczech, powinniśmy go zarejestrować w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania.


Najlepiej zacząć dokonywać czynności formalnych związanych z rejestracją pojazdu bezpośrednio po powrocie do kraju z zakupionym samochodem. Samochód z Niemiec można sprowadzić na dwa sposoby – może zostać przywieziony na lawecie, można również sprowadzić go osobiście, przyjeżdżając samochodem z Niemiec do Polski. Niemniej jednak należy pamiętać, iż w przypadku wybrania drugiego sposobu sprowadzenia pojazdu do Polski trzeba wykupić tymczasowe tablice rejestracyjne.

 

Od lewej: Joanna Wrońska, Łukasz Kuczyński i Joanna Tokarska-Grzesik
Foto: KTGW

Obowiązki nowego właściciela
Na nowym właścicielu ciążą pewne obowiązki związane z zakupem oraz sprowadzeniem samochodu z terytorium Niemiec, należy do nich m.in. opłacenie podatku akcyzowego w urzędzie celnym. Jeżeli auto nie ma ważnych badań technicznych, to niezbędne jest zrobienie jego przeglądu technicznego. Konieczna jest także rejestracja samochodu w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania, może być to: urząd starostwa powiatowego, urząd miasta – jeżeli miasto działa na prawach powiatu – urząd dzielnicy – takie urzędy są dostępne w Warszawie. Należy też wykupi
obowiązkowe OC u ubezpieczyciela. Najpierw właściciel samochodu powinien udać się do urzędu celnego lub złożyć wniosek online w celu opłacenia akcyzy na samochód osobowy. Nabywca w ciągu 14 dni od przekroczenia granicy autem sprowadzonym z Niemiec musi złożyć deklarację AKC-U/S. W przeciągu kolejnych 30 dni nabywca musi opłacić niniejszy podatek. Obecnie jego stawka wynosi 3,1% wartości pojazdu w przypadku gdy samochód posiada silnik o pojemności do 2000 cm3, niemniej jednak w przypadku kiedy pojemność silnika samochodu osobowego jest większa niż 2000 cm3, nabywca samochodu musi przygotować się na koszt w wysokości 18,6% jego wartości. Jednakże akcyza na samochody hybrydowe i elektryczne jest znacznie mniejsza, mianowicie wynosi jedynie połowę normalnej stawki, czyli w przypadku samochodu o pojemności silnika poniżej 2000 cm3 – 1,55%, natomiast przy pojemności powyżej 2000 cm3 – 9,3% wartości auta. Należy podkreślić, iż w przypadku kiedy urzędnik poweźmie wątpliwość dotyczącą wartości samochodu – że może być ona zaniżona w celu zapłacenia mniejszego podatku od zakupionego samochodu – może dokonać wyceny pojazdu na podstawie niezależnej oceny, a co za tym idzie, może wskazać średnią wartość modelu samochodu, jednak znacznie zawyżoną, biorąc pod uwagę konkretny egzemplarz, który został zakupiony. W związku powyższym ważne jest, aby cena zakupu potwierdzona dokumentem sprzedaży nie była zbyt niska bądź celowo zaniżona.

Kolejne ważne kwestie
Po opłaceniu podatku akcyzowego w placówce urzędu skarbowego lub w formie elektronicznej należy zgłosić się po potwierdzenie uiszczenia podatku albo wydrukować owo potwierdzenie. Należy pamiętać, by wskazać numer VIN zakupionego pojazdu. Następnym krokiem po opłaceniu podatku akcyzowego oraz zrobieniu przeglądu technicznego, jeżeli pojazd nie posiada aktualnego, jest rejestracja samochodu. Rejestracja samochodu sprowadzonego z Niemiec nie różni się znacznie od rejestracji pojazdu krajowego; należy wspomnieć, że nie jest to skomplikowana procedura. Istotne jest jednak, żeby pamiętać, iż na dopełnienie tego obowiązku mamy określony czas. Długość tego czasu waha się w granicy od 5 do 30 dni – to, ile dokładnie nam przysługuje, zależy bezpośrednio od tego, na jakich tablicach tymczasowych został przywieziony samochód. Również ważną kwestią jest kwestia przetłumaczenia na język polski dokumentów niezbędnych do zarejestrowania samochodu w Polsce, tj. należy przetłumaczyć umowę sprzedaży, jeżeli nie jest ona dwujęzyczna, natomiast nie trzeba tłumaczyć dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu. Samochód może zarejestrować właściciel lub wskazany przez niego pełnomocnik; jeżeli nie jest nim członek najbliższej rodziny, pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17 zł. Rejestracja samochodu sprowadzonego z Niemiec standardowo kosztuje 256 zł. Po uregulowaniu wszystkich opłat rejestracyjnych, aby zarejestrować samochód sprowadzony z Niemiec, należy złożyć w wydziale komunikacji następujące dokumenty: wniosek o rejestrację pojazdu, dowód tożsamości, dowód rejestracyjny i kartę pojazdu (jeśli została wydana), przetłumaczoną umowę kupna-sprzedaży, zaświadczenie o ważnym badaniu technicznym pojazdu, dowód opłacenia akcyzy lub zaświadczenie zwalniające z zapłaty podatku wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzenie wyrejestrowania pojazdu w Niemczech, zagraniczne tablice rejestracyjne – jeżeli do Polski wjechano pojazdem zakupionym za granicą, potwierdzenie wykupienia ubezpieczenia OC. Należy podkreślić, iż koszty łącznie wyniosą 256 zł. Chyba że rejestrowany jest pojazd sprowadzony przed 1 stycznia 2016 r. – w takim wypadku przed rozpoczęciem formalności w urzędzie trzeba wnieść opłatę recyklingową w wysokości 500 zł na konto Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Urząd w pierwszej kolejności wyda tymczasowy dowód rejestracyjny, jednakże na właściwy trzeba będzie poczekać ok. 30 dni.

Łukasz Kuczyński / K.Ś.

 

KTGW Kancelaria Radców Prawnych Kuczyński, Tokarska-Grzesik, Wrońska Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Opolu

Dotychczasowy adres to: Plac Wolności 6, piętro 3., 45-018 Opole; od 1.10.2022 r.

Nowy adres Kancelarii: ul. Jakuba Kani 8/1, 45-340 Opole

Strona internetowa w budowie, dotychczasowa to: kitg.pl

Numer kontaktowy: 505 983 977

Adres mailowy do kontaktu to: redakcja@ktgw.pl

 

Show More