Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Ocalić od zapomnienia

Dla Archiwum Historii Mówionej, projektu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, kończy się kolejny pracowity rok. – Zorganizowaliśmy w tym roku bardzo ciekawe spotkania ze świadkami czasu. Cały czas rozwijamy też nasze społeczne archiwum – mówi Beata Sordon z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, nowa koordynatorka projektu.


Celem projektu Archiwum Historii Mówionej jest zachowanie w pamięci czasu, miejsc i ludzkich losów, związanych z historią Górnego Śląska, przy uwzględnieniu kontekstu historycznego i socjologicznego.

Obecnie działalność Archiwum Historii Mówionej to głównie organizowanie spotkań ze świadkami czasu.
Foto: AHM

Setki wywiadów
W ramach projektu Archiwum Historii Mówionej, prowadzonego od 2009 r. przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu, zebrano łącznie setki wywiadów, które dostępne są na stronie www.e-historie.pl. Wywiady ujęte są w bloki tematyczne, takie jak: na przedwojennym Śląsku (obejmujący okres przed wybuchem II wojny światowej), II wojna światowa, w Polsce Ludowej, życie religijne, obyczaje oraz działalność mniejszości niemieckiej. W ramach AHM przez wiele lat organizowane były szkolenia dla młodzieży. Następnie młodzi ludzie w swoich miejscowościach nagrywali ciekawe historie starszych osób. Od niedawna projekt nieco zmienił swoją formułę. W zeszłym roku, wspólnie z Archiwum Państwowym w Opolu, w ramach Archiwum Historii Mówionej zorganizowano cykl szkoleń poświęcony m.in. temu, jak poszukiwać informacji, jak budować archiwum społeczne, jak opisywać dokumenty i jak o nie dbać. Wszystko po to, żeby każdy chętny mógł nadsyłać nagrane przez siebie wywiady. Relacje ustne zostały też poszerzone o bogaty materiał fotograficzny. Zainicjowano także serię podcastów pod hasłem „Silesia Storys”. Podcasty mają formę eksperckich komentarzy do relacji świadków zgromadzonych w archiwum. Mogą z nich korzystać np. nauczyciele podczas lekcji.

Archiwum społeczne
Obecnie działalność Archiwum Historii Mówionej to głównie organizowanie spotkań ze świadkami czasu. Wiele z nich ma tematyczny motyw przewodni albo dotyczy konkretnych postaci historycznych. W tym roku odbyły się m.in. spotkania poświęcone luteranom w Prószkowie czy rodzinie Collonów w Kolonowskiem. Przed nami jeszcze dwa takie spotkania. – Zaprosimy w najbliższym czasie na spotkania ze świadkami czasu w Wałbrzychu i Gliwicach – zapowiada Beata Sordon. Koordynatorka AHM zachęca też do poszerzenia archiwum społecznego. – Jeśli ktoś zna osoby, które mają do opowiedzenia ciekawą historię, albo sam chciałby się podzielić jakąś relacją, to proszę o kontakt. Pomożemy w nagraniu relacji i chętnie umieścimy ją na stronie. Można się ze mną w tej sprawie kontaktować telefonicznie pod numerem telefonu: 48 774079519 lub e-mailem: beata.sordon@haus.pl

Anna Durecka

Tekst sponsorowany

Show More