Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Tu zniszczenia, tam niebezpieczeństwo mobilizacji

Po tym, jak na początku marca grupa parlamentarna CDU/CSU w niemieckim Bundestagu zapytała o sytuację mniejszości niemieckiej w Rosji i na Ukrainie, rząd federalny udzielił odpowiedzi.

Odpowiedzi na ogółem 44 pytania zostały sporządzone w imieniu rządu federalnego przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Już na samym początku dokumentu wskazuje się, że 80 do 85% członków mniejszości niemieckiej na Ukrainie pozostało w tym kraju mimo wojny – wielu z nich jako przesiedleńcy wewnętrzni, potrzebujący wsparcia. We wstępnej wersji druku Bundestagu nr 20/6267 (z dnia 30.03.2023 r.) czytamy: „W wyniku rosyjskiej wojny napastniczej zniszczone zostały liczne budynki organizacji mniejszości niemieckiej, jak również prywatne domy członków mniejszości niemieckiej”.

W dokumencie stwierdzono również, że wszelkie działania na rzecz wsparcia osób z szeregów lokalnej mniejszości niemieckiej w ramach programu pomocowego rządu federalnego będą „planowane i realizowane przez samoorganizację mniejszości niemieckiej w kraju”. Przykładowo w ubiegłym roku potrzebującym przekazano 1075 paczek żywnościowych i przyznano 1251 indywidualnych zapomóg finansowych. W sumie w 2022 r. mniejszość została wsparta kwotą ok. 1 220 000 euro. Na rok 2023 zaplanowano nieznaczne zwiększenie kwoty dofinansowania do 1 386 000 euro.

Autorzy listu odpowiadają przecząco na pytanie, czy członkowie rządu federalnego od początku wojny odwiedzali członków mniejszości niemieckiej na Ukrainie. Pełnomocnik rządu federalnego ds. kultury i mediów, minister stanu Claudia Roth udała się jednak 6 czerwca 2022 r. do Odessy i spotkała się m.in. z pastorem Alexandrem Grossem z Niemieckiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Ukrainie.

Minister stanu Claudia Roth i pastor Alexander Gross w Odessie w czerwcu 2022 r.
Foto: Niemiecki Kościół Ewangelicko-Luterański na Ukrainie

W odniesieniu do mniejszości niemieckiej w Rosji podkreślono, że „dotykają ją ogólne ograniczenia możliwości swobodnego wyrażania opinii, niebezpieczeństwo mobilizacji, zwiększona niepewność ekonomiczna, coraz bardziej nacjonalistyczny i militarystyczny system edukacji oraz gloryfikująca rosyjska historiografia”. Z drugiej strony rządowi federalnemu nie są znane przypadki „systematycznych represji, dyskryminacji czy gróźb wobec mniejszości niemieckiej w Rosji”. Z kolei w odniesieniu do ewentualnego przymusowego poboru do wojska stwierdzono w wyjaśnieniach: „Członkowie mniejszości niemieckiej w Rosji podlegają środkom mobilizacyjnym w takim samym zakresie jak inni obywatele Rosji”.

W dokumencie czytamy też, że rząd federalny posiada informacje, „według których Federalna Autonomia Narodowo-Kulturalna (FNKA) Niemców Rosyjskich, podobnie jak organizacje FNKA innych mniejszości narodowych w Rosji, została poproszona o pisemne poparcie rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie jako «specjalnej operacji wojskowej»”. Jednak, jak zaznaczono w dokumencie, „jako jedna z niewielu FNKA, FNKA Niemców Rosyjskich nie wyraziła, według wiedzy rządu federalnego, dotychczas takiej pisemnej aprobaty”.

ln

Odpowiedzi rządu federalnego na pisemne zapytanie grupy parlamentarnej CDU/CSU można obejrzeć pod następującym linkiem: https://dserver.bundestag.de/btd/20/062/2006267.pdf

Show More