Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

„Bolesna cezura”

Grupa parlamentarna CDU/CSU w niemieckim Bundestagu pyta o sytuację mniejszości niemieckiej w Rosji i na Ukrainie. Posłowie złożyli w tej sprawie pisemne zapytanie do rządu federalnego. Autorzy katalogu pytań skupili się na skutkach rosyjskiej wojny napastniczej z Ukrainą dla członków mniejszości niemieckiej w obu krajach.

W swoim zapytaniu posłowie chadecji najpierw chwalą mniejszości niemieckie w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w państwach sukcesyjnych Związku Radzieckiego jako „cennych budowniczych mostów”, ale od razu wyciągają związek z wojny Rosji z Ukrainą, która stanowi „bolesną cezurę, zwłaszcza dla członków mniejszości niemieckiej w obu krajach”.

W związku z tym autorzy dokumentu stawiają rządowi federalnemu łącznie 44 pytania. Domagają się np. informacji, jak koalicja sygnalistów ocenia obecną sytuację mniejszości niemieckiej na Ukrainie i jakiego wsparcia udzieliła członkom tejże mniejszości od początku wojny. Kolejne pytania dotyczą biurokratycznych warunków ramowych dla uchodźców pochodzenia niemieckiego z Ukrainy, którzy chcą uzyskać w Niemczech status późnych repatriantów.

Friedrich Merz, przewodniczący federalnej grupy parlamentarnej CDU/CSU w niemieckim Bundestagu (z prawej), i Alexander Dobrindt, przewodniczący grupy krajowej CSU w Bundestagu
Fot. Grupa parlamentarna CDU/CSU / screenshot na YouTube (@cducsu)

W odniesieniu do mniejszości niemieckiej w Rosji parlamentarzyści CDU/CSU chcą wiedzieć m.in., jaką wiedzę posiada rząd federalny o represjach wobec członków tej mniejszości i czy znane są przypadki przymusowego wcielania rosyjskich Niemców do armii rosyjskiej. Kolejne pytanie brzmi: „Jak rząd federalny ocenia fakt, że o wojnie na Ukrainie nie wspomina się w «Moskauer Deutsche Zeitung» ani na portalu internetowym rosyjskich Niemców «www.rusdeutsch.eu»?”.

Na liście pytań znalazła się również kwestia „deklaracji przynależności do narodowości niemieckiej” i tzw. kontrdeklaracji, które są istotne w kontekście spraw dotyczących późnych repatriantów (o czym informowaliśmy).

Zgodnie z regulaminem Bundestagu na zapytania pisemne do rządu federalnego należy odpowiedzieć na piśmie w ciągu 14 dni. Przedłużenie terminu jest możliwe za zgodą pytającego.

ln

Zapytanie grupy parlamentarnej CDU/CSU w Bundestagu (druk 20/5929 z dnia 9 marca 2023) można obejrzeć pod następującym linkiem: https://dserver.bundestag.de/btd/20/059/2005929.pdf

Show More