Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Zorientowani na przyszłość, zmotywowani, zaangażowani

Obecny zarząd Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej osiągnął półmetek swojej kadencji. Po obfitującym w wydarzenia roku w organizacji młodzieżowej mniejszości niemieckiej pojawia się pytanie: „Co dalej?”

 

Jak będzie wyglądała druga połowa kadencji? Kto przejmie stery w BJDM w przyszłym roku, po wyborach do zarządu? Jak powinna funkcjonować organizacja w przyszłości? To są pytania, z którymi BJDM musi się zmierzyć i na które musi znaleźć odpowiedzi.

 

Nie zawsze łatwo

Od czerwca ubiegłego roku BJDM ma nowy zarząd. Oskar Zgonina przejął funkcję przewodniczącego po Katrin Koschny, która pełniła ją wcześniej przez cztery lata. Wspiera go siedmiu innych członków zarządu. Początek nowej kadencji w połowie 2020 r. nie był łatwy, ponieważ wiele ważnych dla organizacji zagadnień zostało zaniedbanych. Jednym z celów było więc pozyskanie nowych członków i założenie nowych grup lokalnych.

– W pierwszej połowie kadencji udało nam się przejść dobrą drogę, jeśli chodzi o rekrutację członków – mówi przewodniczący BJDM Oskar Zgonina i dodaje: – Ponieważ wiele rzeczy organizowaliśmy w Internecie, ludzie z całej Polski dowiedzieli się o naszych inicjatywach i uczestniczyli w różnych projektach wirtualnych. Wymienię tu najlepsze przykłady, czyli młodzieżowe konferencje wirtualne czy też program szkoleniowy dla młodych dziennikarzy „Antidotum”. Grupa młodych ludzi z Rybnika założyła nawet swoją własną grupę lokalną. Chcielibyśmy, aby nasze grupy młodzieżowe były w całej Polsce, mam na myśli szczególnie północną część kraju, gdzie również jest mniejszość niemiecka, i jestem optymistą, że prędzej czy później osiągniemy ten cel.

BJDM był również aktywny politycznie. Nade wszystko projekt „#wPolsceusiebie #inPolendaheim” zrobił furorę. Młodzież prowadziła kampanię przeciwko zniesieniu dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości na stacjach kolejowych w Chrząstowicach i Dębskiej Kuźni i otrzymała duże wsparcie ze strony mniejszości z całej Europy. Lokalnie reakcje były ambiwalentne: z jednej strony członkowie BJDM byli chwaleni za swoje zaangażowanie, ale nie zabrakło też gradu negatywnych komentarzy, z którymi organizacja młodzieżowa musiała się zmierzyć. BJDM mimo niepowodzeń idzie do przodu i będzie nadal pracować nad pozytywnym wizerunkiem młodzieży mniejszości niemieckiej.

 

Wejście na nową drogę

 

Teilnehmer der Strategieschulung des BJDM
Foto: BJDM

 

Innowacyjny i atrakcyjny – taki powinien być BJDM przyszłości, ale do tego jeszcze długa droga, którą zarząd rozpoczął już na początku swojej kadencji. Charakteryzuje ją odejście od tradycyjnych projektów, które od lat mają tę samą formę, a zamiast tego myślenie zorientowane na przyszłość. Niebagatelny wpływ na ostatnie przedsięwzięcia miała ogólnoświatowa pandemia COVID-19. Wiele z nich musiało odbywać się w ograniczonym zakresie, a nawet online. – Ubiegły rok pokazał nam, że można po cichu iść pod prąd i że niekonwencjonalne rozwiązania często trafiają w aktualny trend – mówi Oskar Zgonina. – Gdyby nie pandemia, nie powstałyby takie formaty projektów jak kino drive-in, konferencje online czy wirtualny Tydzień Filmu Niemieckiego. Powiew świeżości jest również wyraźnie zauważalny w doborze tematów. Tematy związane z nowoczesnym wizerunkiem Niemiec, takie jak ekologia, zrównoważony rozwój społeczny czy nawet szeroko pojęte prawa mniejszości, interesują dzisiejszą młodzież – mówi szef BJDM.

Jak wyjaśnia Zgonina, wybór tematów wpływa nie tylko na współczesny obraz Niemiec, ale także na współczesny obraz mniejszości niemieckiej w Polsce. – Pokazaliśmy, że młodzież ma głos i wpływ na struktury mniejszości niemieckiej, ponieważ to my będziemy kształtować przyszłość. Jesteśmy wreszcie zauważani, choć jak dotąd w stopniu, który uważamy za niezbędny.

 

Pytania i odpowiedzi

To, jak ma wyglądać BJDM w najbliższych latach, jest nie tylko sprawą zarządu, ponieważ to właśnie wielu młodych ludzi z mniejszości niemieckiej tworzy tę organizację. Członkowie zarządu wychodzą naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, która chce się wspólnie angażować na rzecz BJDM. Teraz odbędzie się seria sesji szkoleniowych w celu opracowania strategii dla całej organizacji.

– Każdy zarząd wchodzi w swoją kadencję z inną wizją. Chcemy stworzyć jednolitą strukturę BJDM, aby nowy zarząd nie stanął w przyszłym roku pod dużym znakiem zapytania. Już dziś musimy wspólnie tworzyć wizję organizacji – wyjaśnia przewodniczący BJDM.

Członkowie zarządu, pracownicy, byli działacze BJDM, młodzi ludzie, którzy dopiero dołączyli – każdy ma inną perspektywę, ale każdy jest cenny w tworzeniu pełnego obrazu związku.

Młodzi ludzie odbyli już dwie sesje szkoleniowe. Za każdym razem dochodziło do ożywionej wymiany zdań, analizy, zadawania pytań i myślenia perspektywicznego. Teraz zbliża się ostatnia sesja, na której zostanie opracowana strategia BJDM na najbliższe lata.

 

Połowę czasu mają za sobą

 

Die diesjährige Delegiertenversammlung des BJDM fand in hybrider Form statt.
Foto: BJDM

 

Zarząd BJDM rozpoczął swoją kadencję w lipcu ubiegłego roku. W ciągu tego jednego roku wiele się wydarzyło. Na Zgromadzeniu Delegatów w połowie września ponownie podsumowano pierwszą połowę. Zarząd przedstawił swoją działalność z ostatnich 12 miesięcy, podobnie biuro wykazało, że nie jest bezczynne. Podczas spotkania delegatów wicekonsul RFN w Opolu Kubilay Topal podkreślił znaczenie młodzieży w mniejszości niemieckiej. Jej widoczność poprzez liczne projekty jest tym, co może przyciągnąć innych młodych ludzi do struktur mniejszości.

Na Zgromadzeniu Delegatów nastąpiły zmiany w zarządzie. Tomasz Polednia zrezygnował z funkcji sekretarza jeszcze w 2020 r., a wakujące stanowisko objął Mattheus Czellnik, który wcześniej był członkiem zarządu. Z funkcji członka zarządu BJDM zrezygnował również Szymon Folp. W związku z tym tylko siedem z dziewięciu miejsc w zarządzie było nadal obsadzonych. Odbyły się wybory uzupełniające, w wyniku których Julia Chrobok i Marek Ozimek zostali nowymi członkami zarządu organizacji.

– Zarówno Julia, jak i Marek są bardzo aktywnymi osobami w mniejszości niemieckiej – mówi Zgonina i dodaje: – Cieszę się, że będą ze mną współpracować, ponieważ oboje mają wiele nowych pomysłów i reprezentują różne perspektywy, które są cenne dla naszej organizacji.

Julia Chrobok od kilku lat jest aktywna muzycznie w mniejszości niemieckiej. Szkoli się również jako lider, najpierw w ogólnopolskim programie „Jestem Liderką”, a obecnie w elementarnym szkoleniu dla młodych liderów grup ELOm, gdzie organizowała różne mniejsze inicjatywy. Również Marek Ozimek rozpoczął już swoją przygodę z pracą z młodzieżą. Jest rzecznikiem szkoły w Dobrzeniu Wielkim, kierownikiem Punktu Młodzieżowego w Opolu, a także, podobnie jak Julia, uczestnikiem piątej edycji ELOm.

BJDM ma przed sobą pracowity rok. W 2022 r. w programie znajdą się nie tylko liczne projekty, lecz także obchody jubileuszu 30-lecia organizacji.

Andrea Polański

Show More