Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Thursday, August 11, 2022

Henckel von Donnersmarck

Przygoda pod ziemią

Górnictwo na Śląsku rozwijało się od końca XVIII wieku i szybko stało się najważniejszą gałęzią przemysłu w regionie. Ponadto górnictwo stało się kamieniem milowym w procesie industrializacji i urbanizacji. Przez długi czas Górny Śląsk uważany był za jeden z największych i najważniejszych regionów przemysłowych w Europie. Kopalnie w Zabrzu odegrały tu kluczową rolę, szczególnie w początkowym okresie.

Read More …

Einmal ein Adliger sein

„Die Schlesischen Großindustriellen” ist ein Brettspiel, das vor Kurzem vom Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit (HDPZ) herausgebracht wurde. Das Spiel versetzt die Spieler in die Zeit der schlesischen Großindustriellen, in der sie ihr eigenes Imperium aufbauen können.

Read More …