Posts tagged "Kąkolewski"
„Pokazujemy wielokulturowość” / „Wir zeigen kulturelle Vielfalt”

„Pokazujemy wielokulturowość” / „Wir zeigen kulturelle Vielfalt”

Jedną z najważniejszych kwestii w zakresie nauczania dzieci należących do mniejszości narodowych są lekcje historii. Oprócz wrażliwych na historyczną wyjątkowość takich regionów jak Śląsk czy Pomorze nauczycieli, potrzeba także wyjątkowych pomocy dydaktycznych, które przedstawiają historię z innej niż ogólnie przyjęta perspektywy. W ten wymóg wpisuje się polsko-niemiecki podręcznik, którego ostatnio wydano już drugi tom.
Wieloperspektywiczność

Wieloperspektywiczność

Z dr. Igorem Kąkolewskim, współautorem nowego polsko-niemieckiego podręcznika do historii, rozmawia Johannes Rasim.

Das Projekt wird unterstützt vom:

ifa mswia