Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Damit die Minderheit weiterlebt

Neue Wege der Jugendarbeit sind in der Bildungsstätte Knivsberg, Dänemark, entwickelt worden. Auf der AGDM-Jugendtagung, die vom 4. bis 7. April 2019 erstmals stattgefunden hat, sind Jugendvertreter der AGDM-Mitgliedsorganisationen zusammengekommen.

 

 

Über 15 Jugendvertreter/Innen und Jugendkoordinatoren/Innen der deutschen Minderheit haben in Dänemark neue Ideen der Jugendarbeit entwickelt.
Foto: BJDM

 

 

Wersja polska poniżej

 

Über 15 Jugendvertreter/Innen und Jugendkoordinatoren/Innen der deutschen Minderheit aus Serbien, Ungarn, Moldawien, Rumänien, Georgien, Kroatien, Polen, Slowakei, Ukraine, Litauen, Lettland, Rumänien, Tschechien, Russland und Dänemark haben über neue Perspektiven der Jugendarbeit der deutschen Minderheit diskutiert.

Die Teilnehmenden widmeten sich unter anderem der Frage, was die deutschen Minderheiten verbindet, sowie den Möglichkeiten und Herausforderungen der internationalen Jugendarbeit. Darauf aufbauend haben sie neue Wege der Jugendarbeit der deutschen Minderheiten erarbeitet. Was das bedeutet, erklärt die Vorsitzende der Jugend der Deutschen Minderheit in Polen (BJDM), Katrin Koschny aus Oppeln: „Wir wollen uns künftig stärker vernetzen und noch enger zusammenarbeiten.“

 

 

Schon seit einige Jahren Thema

Die Notwendigkeit der Intensivierung der Jugendarbeit sei bereits seit einigen Jahren Thema bei den Mitgliedsorganisationen der deutschen Minderheit. Im Rahmen der 2018 von der AGDM durchgeführten Zukunftswerkstatt haben die Mitglieder ausnahmslos eine neue Richtung für sich selbst, aber auch für die AGDM-Koordinierungsstelle festgelegt, heißt es in der AGDM-Pressemitteilung.
Bisher habe sich die Jugend der Mitgliederorganisationen ein Mal im Jahr bei der AGDM-Tagung getroffen, das solle sich nun ändern, erklärt Katrin Koschny: „Wir wollen das ganze Jahr über im Kontakt bleiben und Ideen austauschen.“

Erreichen wolle man eine bessere Vernetzung unter anderem durch einen gemeinsamen Veranstaltungskalender, einen Newsletter und eine Datenbank mit den erfolgreichsten Projekten – all das erlaubt einen umfassenden Einblick in die Arbeit der Jugend, die schließlich den Fortbestand der Deutschen Minderheit aufrechterhalten soll.

 

Darüber hinaus ist Patrik Lompart von der Karpatendeutschen Jugend (KDV) zum AGDM- Jugendkoordinator gewählt worden. Seine Aufgabe in den nächsten drei Jahren wird es sein, die Zusammenarbeit mit der AGDM-Stelle in Berlin und mit der Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV) zu stärken.

 

 

Von Anfang an gut durchdacht

Auf dem Programm standen außerdem ein Besuch bei den Institutionen der gastgebenden Deutschen Minderheit in Dänemark. Ein großes Thema war die Digitalisierung, die in Dänemark viel weiter als in Polen und Deutschland fortgeschritten ist. Die Zeitung „Nordschleswiger“ beispielsweise wolle künftig nur auf einen Onlineauftritt setzten und sich innerhalb der kommenden zwei Jahre von ihrer Printausgabe verabschieden. Auch an den Schulen, darunter die deutsche Schule, ist der technische Fortschritt angekommen. Hier arbeiten die Schüler fast ausschließlich mit einem Tablet, die Bibliothek ist derart digitalisiert, dass sie weitgehend auf Personal verzichtet.

 

„Die Deutsche Minderheit in Dänemark kann als Beispiel einer gut organisierten Minderheit dienen, aus der man viel lernen und übernehmen kann. Vor allem hat man aber den Eindruck, dass alles was sie tun, von Anfang an sehr gut durchdacht ist. Alle arbeiten zusammen, beraten sich gegenseitig und engagieren sich sehr“, fasst die Jugendkoordinatorin des Dachverbandes der Deutschen Minderheit in Polen (VdG) Beata Sordon ihre Eindrücke zusammen.

 

Die AGDM-Jugendtagung fand zum ersten Mal statt und wurde vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat gefördert. Sie ist in Kooperation mit dem Bund Deutscher Nordschleswiger in Dänemark sowie der Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV) organisiert worden und soll im kommenden Jahr fortgesetzt werden.

 

 

mb

 

Praca z młodzieżą: W gościnie w północnym Szlezwiku

Aby mniejszość przetrwała

W ośrodku edukacyjnym Knivsberg (Dania) opracowano nowe metody pracy z młodzieżą. Na konferencji młodzieżowejAGDM, która po raz pierwszy odbyła się w dniach 4–7 kwietnia 2019 roku, spotkali się młodzi przedstawiciele organizacji członkowskich AGDM.

 

 

Ponad 15 przedstawicieli młodzieży i koordynatorów pracy z młodzieżą wywodzących się z szeregów mniejszości niemieckiej z Serbii, Węgier, Mołdawii, Rumunii, Gruzji, Chorwacji, Polski, Słowacji, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Czech i Rosji dyskutowało o nowych perspektywach pracy z młodzieżą prowadzonej przez mniejszość niemiecką.

Uczestnicy konferencji skupili swoją uwagę m.in. na kwestii, co łączy poszczególne społeczności mniejszości niemieckiej, a także na możliwościach i wyzwaniach pracy z młodzieżą na płaszczyźnie międzynarodowej. W oparciu o to opracowali nowe metody pracy z młodzieżą w strukturach mniejszości niemieckich. Co to oznacza, objaśnia przewodnicząca Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Opolu (BJDM), KatrinKoschny: – Chcemy stworzyć w przyszłości lepszą sieć kontaktów i jeszcze ściślej ze sobą współpracować.

 

 

Temat już od kilku lat

Konieczność zintensyfikowania pracy z młodzieżą już od kilku lat stanowi temat dyskusji w organizacjach członkowskich mniejszości niemieckiej. W ramach warsztatów przyszłości zorganizowanych w 2018 roku przez AGDM wszyscy członkowie bez wyjątku wytyczyli nowy kierunek zarówno dla siebie, jak i dla biura koordynacyjnego AGDM –czytamy w komunikacie prasowym wydanym przez AGDM.
Dotychczas młodzież z organizacji członkowskich spotykała się raz w roku na konferencji AGDM, co jednak ma się zmienić – objaśnia KatrinKoschny: – Chcemy być w kontakcie przez cały rok i wymieniać się pomysłami.

Celem jest stworzenie lepszej sieci współpracy między innymi poprzez opracowanie wspólnego kalendarza imprez, wydawanie newslettera oraz prowadzeniebazy danych zawierającej najbardziej udane projekty – wszystko to pozwoli na kompleksowy wgląd w działalność młodzieży, która w ostatecznym rozrachunku ma podtrzymać istnienie mniejszości niemieckiej.

 

Patrik Lompart ze Związku Młodzieży Niemców Karpackich (KDV) został wybrany na funkcję koordynatora AGDM ds. pracy z młodzieżą. Jego zadaniem na następne trzy lata będzie umacnianie współpracy z biurem AGDM w Berlinie oraz z Organizacją Młodzieżową Europejskich Narodowości(YEN).

 

 

Od samego początku dobrze przemyślane

Poza tym w programie znalazły się wizyty w instytucjach będącej gospodarzem konferencji mniejszości niemieckiej w Danii. Jednym z głównych tematów była cyfryzacja, która w Danii znajduje się w znacznie bardziej zaawansowanym stadium niż w Polsce czy Niemczech. Na przykład gazeta „Nordschleswiger”zamierza w przyszłości postawić wyłącznie na ukazywanie się w internecie i w ciągu najbliższych dwóch lat pożegnać się z wydawaniem wersji drukowanej. Postęp techniczny dotarł także do szkół, w tym również niemieckiej, gdzie uczniowie pracują niemal wyłącznie na tabletach, a biblioteka jest tak dalece zdigitalizowana, że w dużej mierze rezygnuje z zatrudniania pracowników.

– Mniejszość niemiecka w Danii może służyć za przykład dobrze zorganizowanej mniejszości, od której można się wiele nauczyć. Przede wszystkim jednak ma się wrażenie, że wszystko, co ona robi, jest od samego początku dobrze przemyślane. Wszyscy pracują razem, doradzają sobie nawzajem i bardzo mocno się angażują –mówi koordynator ds. młodzieży z ramienia centralnej organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce (VdG), Beata Sordon,podsumowując swoje wrażenia.

Konferencja młodzieżowa AGDModbyła się po raz pierwszy i została dofinansowana przez niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny. Została zorganizowana we współpracy ze Związkiem Niemieckich Mieszkańców Szlezwiku Północnego w Danii oraz Organizacją Młodzieżową Europejskich Narodowości (YEN) i ma być kontynuowana w przyszłym roku.

 

 

mb

Show More