Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Języki mniejszościowe w Bundestagu

Wczoraj (2.03.) w Bundestagu odbyła się debata na temat 25 lat istnienia Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. Omawiano również aktualną sytuację nauczania języka niemieckiego w Polsce.

 

Europejska Karta weszła w życie 25 lat temu, co było okazją do przeprowadzenia w Bundestagu debaty na jej temat. Ta pokazała przede wszystkim bogactwo języków regionalnych i mniejszościowych w Niemczech. Natalie Pawlik (SPD), pełnomocnik federalna do spraw przesiedleńców i mniejszości narodowych, powiedziała: “Języki mniejszościowe są żywe i mają się dobrze. Są one wyrazem różnorodności. Dla osób posługujących się nimi są one częścią ich tożsamości kulturowej. Dla nas wszystkich są one wyjątkową częścią życia kulturalnego w Niemczech i w Europie. Teraz ważne jest, aby je zachować i promować”. Natalie Pawlik była przy tym jedną z zaledwie kilku posłów, którzy posługiwali się językiem literackim. W tym dniu języki regionalne i mniejszościowe używane w Niemczech zdominowały debatę.

Całość debaty do obejrzenia tutaj:

 

Jednak w wystąpieniach pojawiła się również aktualna sytuacja mniejszości niemieckiej w Polsce. Od 1 września język niemiecki jako język mniejszościowy jest nauczany w polskich szkołach podstawowych tylko przez jedną godzinę tygodniowo, podczas gdy inne języki mniejszościowe nadal mają trzy godziny. Christoph de Vries (CDU), przewodniczący Zespołu Wypędzonych, Późnych Wysiedleńców i Mniejszości Niemieckich CDU/CSU, powiedział w związku z tym: “Te cięcia zagrażają tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej. Na szczęście rząd federalny również podziela tę ocenę. Dlatego bardzo się cieszę, że rząd federalny próbował zrekompensować część cięć kwotą 5 milionów euro.”

 

Christoph de Vries
Foto: Erich Melde/Bundestag.de

 

De Vries wezwał do podjęcia wyraźnych kroków. “Z politycznego punktu widzenia jedno jest całkiem decydujące, a mianowicie to, żeby polski rząd zrewidował swoją decyzję o ograniczeniu lekcji języka niemieckiego jako języka mniejszości”, powiedział polityk CDU, dodając: “Kto po stronie niemieckiej czyni walkę z dyskryminacją deklarowanym celem swojej polityki wewnętrznej i zagranicznej, musi pozwolić mierzyć się przez pryzmat swojego podejścia na szczeblu ministerialnym do obrony praw dzieci mniejszości niemieckiej za granicą.”

 

 

Karta Języków jest europejską konwencją o ochronie i promocji języków używanych przez członków tradycyjnych mniejszości. Weszła w życie 1 marca 1998 roku i została ratyfikowana przez 25 państw. Karta określa cele i zasady, które państwa-strony zobowiązują się respektować w odniesieniu do wszystkich języków regionalnych lub mniejszościowych używanych na ich terytorium: poszanowania obszaru rozpowszechnienia każdego z tych języków, potrzeby ich promocji, ułatwienia ich używania i/lub zachęcania do używania ich w mowie i piśmie w życiu publicznym i prywatnym (poprzez odpowiednie środki dla ich nauczania i studiowania, poprzez wymianę transgraniczną dla języków używanych w tej samej lub podobnej formie w innych państwach).

ru

Show More