Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Europejska karta języków

Na rzecz większej ochrony języków mniejszościowych

W ramach konferencji, która odbyła się w 11 maja, zaprezentowano nową publikację Związku Towarzystw Stowarzyszeń. Jej tytuł brzmi „Droga do bezpiecznej przyszłości języka niemieckiego – mniejszość niemiecka o wdrażaniu Europejskiej Karty Językowej”, a jej treść omawia nie tylko problemowe kwestie w zakresie promowania języka niemieckiego, lecz także pomysły na to, jak wdrażanie Karty mogłoby przebiegać lepiej.

Read More …

Rada Europy reaguje

Po tym, jak się okazało, że cięcia subwencji oświatowej na lekcje języka mniejszości mają dotyczyć wyłącznie języka niemieckiego, Związek Niemieckich Stowarzyszeń złożył skargę do Rady Europy. Jej pierwsza reakcja była natychmiastowa.

Read More …

Teoria mija się z praktyką

Wczoraj w Warszawie odbyło się spotkanie z ekspertami Rady Europy dotyczące III Raportu dla Sekretarza Generalnego Rady Europy o realizacji postanowień Karty Języków regionalnych lub mniejszościowych sporządzony przez rząd Polski z datą 2019. Oznacza to, że miało do niego dojść w ub. roku, ale ze względu na pandemię koronawirusa zostało przesunięte.

Read More …

Ochrona i promocja niewystarczająca

 

 

Obowiązująca od września 2009 r. w Polsce Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych jest dla mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce ważnym dokumentem, ponieważ rząd zobowiązał się do szeregu działań na rzecz tych społeczności. Na swoim ostatnim posiedzeniu przed świętami (14.12.2020) sejmowa komisja mniejszości dyskutowała o stanie realizacji zapisów.

Read More …