Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Nadchodzi podatek od plastiku! Zapytaj prawnika!

Nowy rok, nowe prawo: nadchodzi podatek od plastiku: Od 1 stycznia 2024 r. polski rynek czeka znacząca zmiana w obszarze opodatkowania produktów z tworzyw sztucznych. Wchodzi w życie tzw. podatek od plastiku, wprowadzony przez nowelizację ustawy o gospodarowaniu niektórymi odpadami i opłacie produktowej z dnia 14 kwietnia 2023 r.


Jest to odpowiedź na dyrektywę europejską dotyczącą ograniczenia wpływu plastików jednorazowego użytku na środowisko (dyrektywa SUP). Pod lupę biorą przede wszystkim opakowania plastikowe, napoje i żywność pakowane w jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych. Obowiązek pobrania opłaty spoczywa na przedsiębiorcach z branży detalicznej, hurtowej oraz gastronomicznej. Nowelizacja nakazuje także zapewnienie alternatyw dla plastiku: opakowań z innych materiałów lub wielokrotnego użytku.

Radca prawny Łukasz Kuczyński, specjalista problematyki kredytów frankowych, które wraz z rozwojem doktryny i orzecznictwa bada od lat.
Foto: Lucas Netter

Kluczowe zmiany i stawki opłat
Opłatę, której maksymalna stawka za sztukę wynosi 1 zł, ustali minister klimatu we współpracy z ministrem finansów i gospodarki. Przedsiębiorcy zobowiązani będą do przelewu środków na konto marszałka województwa do 15 marca roku następującego po roku, w którym opłata została pobrana – pierwszy termin płatności wyznaczono na 15 marca 2025 r. Dodatkowo wprowadza się obowiązek ewidencji zakupionych i wydanych produktów plastikowych.

Konsumenci muszą się przygotować na wyższe ceny produktów w opakowaniach jednorazowych.

Odzysk i recykling
Ustawa zobowiązuje przedsiębiorców do osiągania określonych poziomów recyklingu odpadów. Szczególne wymagania dotyczą branż takich jak produkcja z olejów czy narzędzi połowowych. Nieosiągnięcie wymaganego progu skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty produktowej.

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Kuczyński

Finansowanie kampanii edukacyjnych
Przedsiębiorcy z branży plastikowej muszą teraz partycypować w kosztach publicznych kampanii edukacyjnych. Mogą samodzielnie przeprowadzić kampanię lub wpłacić odpowiednią kwotę na rachunek marszałka województwa. Za udokumentowanie kampanii edukacyjnej odpowiadają do 1 marca roku następnego.

Skutki dla konsumentów
Choć cel nowelizacji jest szlachetny – ochrona środowiska – to konsumenci, zwłaszcza w sektorze gastronomicznym, muszą się przygotować na wyższe ceny produktów w opakowaniach jednorazowych. Obciążenie podatkowe przenoszone jest bowiem częściowo na użytkownika końcowego.

Łukasz Kuczyński / K. Ś.

Show More