Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Nowe regulacje w zakresie pomocy społecznej? Zapytaj prawnika!

 

Nowe regulacje w zakresie pomocy społecznej od 1 listopada 2023 r.Już od 1 listopada br. wejdą w życie istotne zmiany w ramach ustawy z 28 lipca 2023 r. dotyczące pomocy społecznej.


1. Mieszkania treningowe i wspomagane: nowa nazwa, większe możliwości
Wprowadzenie nowego nazewnictwa dla mieszkań chronionych ma na celu nie tylko dostosowanie terminologii, ale także poszerzenie zakresu działania i funkcjonowania tych jednostek. Co więcej, ustawa rozszerza katalog podmiotów uprawnionych do prowadzenia takich mieszkań. Teraz nie tylko specjalistyczne jednostki pomocy społecznej, ale także organizacje pozarządowe, osoby prawne, a nawet jednostki kościelne mogą prowadzić mieszkania treningowe i wspomagane pod warunkiem, że spełniają określone kryteria. To ogromne pole do popisu dla różnych organizacji, które mogą przyczynić się do zwiększenia dostępu do wsparcia dla osób potrzebujących. Jednak z nowymi uprawnieniami idą również obowiązki – każdy podmiot prowadzący takie mieszkanie musi zgłosić się do właściwego wojewody. Jedno jest pewne: mieszkania te nie służą jako rozwiązanie długoterminowych potrzeb mieszkaniowych. Wsparcie ma charakter tymczasowy i jest regulowane kontraktem mieszkaniowym, który określa m.in. cel i okres pobytu, zakres wsparcia oraz opłaty.

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Kuczyński

2. Usługi sąsiedzkie: bliższa pomoc dla lokalnych społeczności
Nowa forma usług opiekuńczych, czyli usługi sąsiedzkie, ma na celu wzmocnienie lokalnych społeczności i ułatwienie dostępu do pomocy. Dzięki temu osoby, które nie mają możliwości korzystania z tradycyjnych form opieki, mogą liczyć na wsparcie bezpośrednio w swoim otoczeniu. Gmina odgrywa kluczową rolę w organizowaniu tych usług. Może decydować, czy będzie korzystać z organizacji społecznych, czy zdecyduje się na świadczenie usług samodzielnie. Ważne jest jednak, by osoby świadczące te usługi spełniały określone kryteria, takie jak: pełnoletność, brak pokrewieństwa z osobą korzystającą z usług czy ukończenie szkolenia z pierwszej pomocy.

Radca prawny Łukasz Kuczyński, specjalista problematyki kredytów frankowych, które wraz z rozwojem doktryny i orzecznictwa bada od lat.
Foto: Lucas Netter

3. Wsparcie krótkoterminowe: elastyczność dla domów pomocy społecznej
Ustawa przewiduje również wprowadzenie usług wsparcia krótkoterminowego, które stanowią połączenie dotychczasowych usług ośrodków wsparcia i domów pomocy społecznej. Celem jest zapewnienie elastyczności w świadczeniu pomocy, z uwzględnieniem różnych potrzeb osób korzystających z usług. Podmioty chcące świadczyć te usługi muszą zgłosić się do właściwego wojewody i spełnić określone wymagania. Ustawa określa również maksymalny czas korzystania z tych usług w ciągu roku oraz detale dotyczące opłat.

Nowa forma usług opiekuńczych, czyli usługi sąsiedzkie, ma na celu wzmocnienie lokalnych społeczności i ułatwienie dostępu do pomocy.

Podsumowanie
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej przynosi wiele zmian, które mają na celu ulepszenie systemu wsparcia dla osób potrzebujących w Polsce. Poprzez wprowadzenie nowych form pomocy oraz poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do jej świadczenia reforma ma szansę przynieść realne korzyści dla wielu osób.

Łukasz Kuczyński/K. Ś.

 

Show More