Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

O mniejszościach i ich muzeach

W ubiegłym tygodniu (19–21 października) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyła się konferencja naukowa „(Auto)prezentacje – kultura i pamięć mniejszości w projektach wystawienniczych”. Wymiana poglądów w gronie międzynarodowych ekspertów koncentrowała się na pytaniu, w jaki sposób mniejszości – np. Fryzowie, Serbołużyczanie, Kaszubi czy Niemcy Karpaccy – mogą prezentować swoją historię oraz dziedzictwo kulturowe i językowe na wystawach muzealnych.

W sali plenarnej Orła Białego urzędu marszałkowskiego w Opolu 19 października rano wszystko jest gotowe na dużą konferencję, którą Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce (DAZ), Biblioteka Wojewódzka w Opolu, Instytut Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, a także Instytut Serbołużycki i Muzeum Serbołużyckie w Budziszynie przygotowywały od miesięcy. Podium jest oznaczone plakietkami z nazwiskami, tłumacze symultaniczni siedzą w swoich kabinach, kawa i ciasto są serwowane, materiały informacyjne są dostępne, technologia działa. Nawet pogoda dopisuje i wita ponad tuzin zaproszonych prelegentów, którzy przybyli do Opola z regionów mniejszościowych we Włoszech, Niemczech, Danii, Rumunii, Słowacji i innych części Polski, wspaniałym jesiennym słońcem.

Die Konferenz fand im Oppelner Marschallamt statt.
Foto: Lucas Netter

Przez najbliższe trzy dni na uznanych ekspertów czeka konferencja, jakiej w takiej formie prawdopodobnie jeszcze nie było. W końcu kwestie dotyczące muzeów mniejszościowych czy projektów wystawienniczych związanych z mniejszościami rzadko są badane naukowo. – Z muzeologicznego punktu widzenia nie ma prawie żadnej literatury badawczej na ten temat. Ta konferencja będzie więc ważnym wkładem w akademicką dyskusję na temat muzealnych reprezentacji mniejszości – wyjaśnia dr Maria Stolarzewicz, była kierownik ds. kultury w Instytucie Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (ifa) w DAZ, która jest pomysłodawczynią i organizatorką konferencji. Oczekiwania wobec spotkania są odpowiednio wysokie.

Aufmerksames Zuhören
Foto: Lucas Netter
Die Konferenz wurde simultan ins Deutsche beziehungsweise ins Polnische übersetzt.
Foto: Lucas Netter

– Bardzo ważne jest dla nas, aby instytucje uczestniczące w tej konferencji lepiej się poznały i w przyszłości ściślej współpracowały – mówi np. dr Michał Matheja, szef Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. A Weronika Wiese, koordynatorka DAZ, podkreśla: – Mniejszości stoją przed wspólnymi problemami i wyzwaniami – i o tym chcemy dyskutować przez najbliższe trzy dni; wymienimy się doświadczeniami i miejmy nadzieję, że zainicjujemy również projekty współpracy. Jakie są te problemy i wyzwania? – To, że zawsze musimy walczyć o nasze prawa, że często jesteśmy postrzegani jako obciążenie, a nie jako wzbogacenie, że zawsze musimy przekonywać ludzi do mniejszości – odpowiada Weronika Wiese.

Weronika Wiese bei der Begrüßung der Konferenzteilnehmer
Foto: Lucas Netter
Auch Dr. Michał Matheja hieß die Referenten und Zuhörer willkommen.
Foto: Lucas Netter

O randze konferencji świadczy również fakt, że wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donath-Kasiura oraz wiceprzewodniczący Federalnej Unii Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) i rzecznik Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM) w FUEN Bernard Gaida nie omieszkali osobiście powitać międzynarodowych gości i otworzyć konferencję kilkoma słowami pozdrowienia.

Zuzanna Donath-Kasiura im Gespräch mit zwei Teilnehmern der Konferenz
Foto: Lucas Netter
Bernard Gaida, Vizepräsident der Föderalistischen Union Europäischer Nationalitäten (FUEN) und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten (AGDM) in der FUEN
Foto: Lucas Netter

Etniczna pokusa

Pod względem merytorycznym trzydniowa konferencja rozpoczyna się odświeżającym i zwięźle sformułowanym wykładem dr. Christopha Schmidta, dyrektora Nordfriisk Instituut (Instytut Północnofryzyjski) z siedzibą w Bredstedt w Szlezwiku-Holsztynie. W swoim 20-minutowym wykładzie na temat problemu autoprezentacji, na przykładzie wystawy „Nordfriisk Futuur”, w sposób samokrytyczny wkłada palec w ranę. Mówi o „przeszkodach” w projektowaniu tej wystawy o Północnych Fryzach, które nazywa również „etnicznymi pokusami”. – Głównym problemem jest to, że symulujemy istnienie czegoś w rodzaju zamkniętej tożsamości grupowej, czegoś jednolitego i homogenicznego, czynnika, za pomocą którego można zmierzyć, kto należy, a kto nie. Ale to w ogóle nie działa w codziennym życiu – mówi naukowiec.

Dr. Christoph Schmidt während seines Vortrags
Foto: Lucas Netter

Innym niebezpieczeństwem, jakie identyfikuje, jest przesada, tj. zbyt pozytywne przedstawianie własnej grupy. Może to szybko doprowadzić do pewnego rodzaju transfiguracji. Schmidt podaje jednocześnie przykład: Było wielu narodowych socjalistów, nie tylko w Północnej Fryzji. Takie ciemne strony nie powinny być ukrywane w autoprezentacji, ponieważ w przeciwnym razie mamy do czynienia z gloryfikacją.

In den Pausen blieb reichlich Zeit für den Austausch und die Vernetzung.
Foto: Lucas Netter

Trzy główne tematy, jedenaście wykładów, jedna dyskusja panelowa

W ramach punktów tematycznych „(Auto)prezentacja i (auto)refleksja”, „Tożsamość i jej ochrona” oraz „Historia, teraźniejszość i przyszłość” do sobotniego południa odbyło się dziesięć kolejnych wykładów przedstawicieli mniejszości, muzealników, kuratorów i archiwistów, którzy przybyli na konferencję (jeden prelegent, Bohdan Gocz z Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej w województwie karpackim, nie mógł uczestniczyć w konferencji z powodu choroby). W swoich wystąpieniach przedstawili oni swoje placówki i instytucje, wyjaśnili założenia i doświadczenia związane z koncepcją wystaw, opowiedzieli o trudnościach i wyzwaniach związanych z opowiadaniem historii muzeów, wskazali perspektywy na przyszłość – a także nawiązali dyskusję ze swoimi kolegami i obecną publicznością.

Der Historiker Prof. Dr. Jarosław Syrnyk moderierte den ersten Themenschwerpunkt zur (Selbst)darstellung und (Selbst)reflexion.
Foto: Lucas Netter
Christina Boguszowa vom Sorbischen Museum in Bautzen
Foto: Lucas Netter
Joanna Hołda sprach über den Sektor der Galiziendeutschen im Ethnografischen Park in Neu Sandez (Nowy Sącz).
Foto: Lucas Netter
Dr. Robert Lorenz vom Sorbischen Institut in Bautzen
Foto: Lucas Netter
Hauke Grella vom Deutschen Museum Nordschleswig
Foto: Lucas Netter
Dr. Stefan Planker referierte über die Geschichte der Ladiner und Sudetendeutschen in der musealen Präsentation.
Foto: Lucas Netter
Bernard Gaida präsentierte die Wanderausstellung „IN ZWEI WELTEN. 25 Deutsche Geschichten – Deutsche Minderheiten stellen sich vor“.
Foto: Lucas Netter
Winfried Ziegler stellte die Wanderausstellung „Die deutsche Minderheit in Rumänien – Geschichte und Gegenwart im vereinten Europa vor“.
Foto: Lucas Netter

W programie konferencji znajduje się również dyskusja panelowa na temat „Rola archiwów i muzeów w ochronie dziedzictwa kulturowego mniejszości”, w której uczestniczy m.in. Ewa Czeczor, kierownik archiwum Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej.

An der Podiumsdiskussion nahmen Jędrzej Soliński vom Sorbischen Museum in Bautzen (links), Ewa Czeczor vom Forschungszentrum der Deutschen Minderheit in Oppeln (2. v. l.), Nina Jebsen vom Deutschen Museum Nordschleswig sowie Rastislav Fil’o vom Museum der Karpartendeutschen in Bratislava (nicht im Bild) teil. Moderiert wurde das Ganze von Dr. Christoph Schmidt, dem Direktor des Nordfriisk Instituut in Bredstedt (2. v. r.).
Foto: Lucas Netter
Weronika Wiese, die Koordinatorin des DAZ in Oppeln, mit Dr. Robert Lorenz vom Sorbischen Institut in Bautzen
Foto: Lucas Netter

Oczywiście nie zabraknie również atrakcji „terenowych”. Międzynarodowi goście wybiorą się na wycieczkę do Katowic, by zwiedzić tamtejsze Muzeum Śląskie i zobaczyć otwartą wiosną polsko-niemiecką ścieżkę przyrodniczą w Raszowej (Raschau). I oczywiście zostaną oprowadzeni po Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce.

Dr. Ondrej Pöss (links) und Rastislav Fil’o vertraten die Minderheit der Karpatendeutschen in der Slowakei.
Foto: Lucas Netter
Magdalena Sudoł (Mitte) sprach über die Kaschuben als Gegenstand und Subjekt musealer Erzählungen. Rechts im Bild: Prof. Dr. Adriana Dawid von der Universität Oppeln.
Foto: Lucas Netter

Po zakończeniu konferencji uczestnicy wydają się zadowoleni z jej przebiegu, a wiele wizytówek przechodzi z rąk do rąk. Dr Robert Lorenz z Instytutu Serbołużyckiego w Budziszynie, który pierwszego dnia wygłosił wykład na temat wystawy objazdowej „Co znaczy mniejszość?” Sekretariatu Mniejszości w Berlinie, również wyciąga pozytywny wniosek: – Wymiana między mniejszościami i ich muzeami jest niezwykle ważna – po prostu po to, aby dowiedzieć się, co robią inni. Pod tym względem była to wspaniała i owocna konferencja i mam nadzieję, że uda nam się pozostać w stałym kontakcie i spotykać się regularnie. Opole to dobry początek – za co można tylko podziękować.

Christina Boguszowa (links) und Weronika Wiese
Foto: Lucas Netter

Lucas Netter

Trzydniowa konferencja była finansowana przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki (PNFN) i współfinansowana przez Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (ifa) z budżetu Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (VdG). Patronat nad konferencją objęli: ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, Federalna Unia Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) oraz Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich (AGDM) w FUEN.

Show More