Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

AGDM

Die Gedanken sind frei

Życzenia bożonarodzeniowe

Przed laty, gdy zacząłem pisać tę kolumnę, będąc przewodniczącym VdG, starałem się łączyć cotygodniowe refleksje różnej natury z wynikającymi z tej funkcji doświadczeniami. Z wdzięcznością otrzymywałem bardzo często pozytywny feedback. Jakże miło mi było w Miastku, Bydgoszczy czy w śląskich DFK słyszeć, że „Wochenblatt” zaczynają czytać od strony drugiej. Rozmowami i spotkaniami na Mazurach, Warmii, Pomorzu i Dolnym Śląsku wzbogaciliście mnie o inną niemiecką narrację niż moja, ale przecież wspólną.

Read More …

Gdy Hymn Prus Wschodnich rozbrzmiewa w Jakubowie

Dwa tygodnie przed Pierwszym Adwentem, czyli w przedostatnią niedzielę roku kościelnego, tradycyjnie odbywa się Dzień Żałoby Narodowej, który obchodzony jest zarówno w Niemczech, jak i na całym świecie w niemieckich przedstawicielstwach zagranicznych i społecznościach mniejszości niemieckiej. Na Warmii i Mazurach Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej (AGDM) organizuje co roku stosowną uroczystość upamiętniającą na cmentarzu honorowym w Olsztynie-Jakubowie.

Read More …

Uczenie się od siebie nawzajem

W ubiegłym tygodniu w Berlinie odbyła się doroczna konferencja Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM) w Federalnej Unii Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) (o czym informowaliśmy). Jako przedstawicielka młodego pokolenia mniejszości niemieckiej w Polsce w trzydniowym spotkaniu wzięła udział także Weronika Koston, przewodnicząca Związku i Młodzieży Mniejszości Niemieckiej (BJDM).

Read More …

O bolączkach i nie tylko

W ubiegłym tygodniu w Berlinie spotkało się 37 przedstawicieli mniejszości niemieckich z 17 krajów. Podczas corocznego spotkania Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM) w Federalnej Unii Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) rozmawiano głównie o tym, co obecnie trapi społeczności niemieckie w Europie i Azji Środkowej.

Read More …