Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Lobbing przy śniadaniu

W środę w ubiegłym tygodniu (18 października) Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich (AGDM) i poseł Stefan Seidler MdB zaprosili deputowanych niemieckiego Bundestagu na śniadanie parlamentarne. Podczas porannego spotkania w Paul-Löbe-Haus przedstawiono informacje dotyczące działalności mniejszości niemieckich w Europie Wschodniej i krajach byłego Związku Radzieckiego oraz podkreślono znaczenie dalszego wsparcia finansowego.

Jak informuje Bernard Gaida, wiceprzewodniczący Federalnej Unii Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) i rzecznik AGDM w FUEN, zaproszenie przyjęło 14 członków Bundestagu z różnych grup parlamentarnych, w tym Natalie Pawlik (SPD), pełnomocnik rządu federalnego ds. przesiedleńców i mniejszości narodowych.

– Naszym celem było przedstawienie posłom mniejszości niemieckich nie jako problemu, ale jako wartości dodanej – wartości dodanej zarówno dla krajów, w których mieszkają, jak i dla Niemiec – wyjaśnia Gaida. – Chcieliśmy pokazać, że wszystkie mniejszości niemieckie w swoich krajach są naturalnymi ambasadorami Niemiec poprzez swoją obecność i działalność, wykonując swoją pracę nie tylko w stolicach, ale przede wszystkim w regionach – pośród społeczeństwa większościowego.

Dlatego też, jak powiedział, promowanie mniejszości niemieckich jest nie tylko historyczną odpowiedzialnością Niemiec, ale także bezpieczną inwestycją w pokojową przyszłość. – A bezpieczne inwestycje powinny być wspierane bardziej, a nie mniej, w niespokojnych czasach. Wsparcie ze strony Niemiec jest niezbędne dla naszego przetrwania – podkreślił Bernard Gaida w krótkim przemówieniu do obecnych.

Tematem były również wybory parlamentarne w Polsce

Oprócz rzecznika AGDM w spotkaniu, które trwało około godziny, wzięli udział przedstawiciele mniejszości niemieckich z: Polski, Czech, Ukrainy, Rumunii, Węgier, Chorwacji i Litwy. W tym kontekście m.in. pracę młodzieżową mniejszości niemieckich zaprezentowała Hanna Klein z szeregów Wspólnoty Niemieckiej – Ziomkostwa Szwabów Naddunajskich w Chorwacji z siedzibą w Osijeku (Essegg).

Der AGDM-Sprecher Bernard Gaida (5. v. r.) mit Natalie Pawlik MdB (6. v. r.), Stefan Seidler MdB (5. v. l.), Rafał Bartek (4. v. l.), Hanna Klein (4. v. r.) und weiteren Vertretern der deutschen Minderheiten aus Polen, Tschechien, der Ukraine, Rumänien, Ungarn, Kroatien und Litauen
Foto: Natalie Pawlik/Facebook

Jako przedstawiciel tutejszej mniejszości niemieckiej do Berlina udał się Rafał Bartek, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (VdG). – Podczas spotkania omówiono również ostatnie wybory parlamentarne w Polsce. Zwróciłem przy tym uwagę, że zwycięstwo opozycji demokratycznej daje nadzieję, iż dyskryminacja mniejszości niemieckiej wkrótce się skończy. Jednocześnie jednak trzeba powiedzieć, że wynik ten jest również nieprzyjemny z punktu widzenia mniejszości, ponieważ po ponad 30 latach nie będzie już przedstawiciela mniejszości niemieckiej w Sejmie – powiedział Bartek.

Wsparcie pozostaje stabilne

Zaledwie kilka godzin po spotkaniu AGDM był w stanie zebrać owoce swojego lobbingu. Komisja budżetowa niemieckiego Bundestagu postanowiła utrzymać wsparcie finansowe dla mniejszości niemieckich na stabilnym poziomie w nadchodzącym roku budżetowym – chociaż początkowo mówiono, że nastąpi cięcie o 3 miliony euro. Tak więc w 2024 r. dla niemieckich imigrantów etnicznych, mniejszości narodowych w Niemczech i mniejszości niemieckich za granicą dostępna będzie taka sama kwota jak w roku bieżącym.

An dem Parlamentarischen Frühstück nahmen neben den Vertretern der deutschen Minderheiten insgesamt 14 Bundestagsabgeordnete verschiedener Fraktionen teil, darunter auch Natalie Pawlik (SPD), die Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten.
Foto: Natalie Pawlik/Facebook

Nie można wykluczyć, że śniadanie parlamentarne przyczyniło się do tej decyzji, w końcu wzięli w nim udział również politycy zajmujący się budżetem, jak mówi Bernard Gaida. – Ale oczywiście śniadanie nie było jedynym elementem naszego lobbingu. Od czerwca jesteśmy w bliskim kontakcie z różnymi politykami, w tym z ważnymi sprawozdawcami budżetowymi. Spotkanie w Bundestagu było również elementem, który przyczynił się do podjęcia tej satysfakcjonującej decyzji.

Lucas Netter

Show More