Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten

Lobbing przy śniadaniu

W środę w ubiegłym tygodniu (18 października) Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich (AGDM) i poseł Stefan Seidler MdB zaprosili deputowanych niemieckiego Bundestagu na śniadanie parlamentarne. Podczas porannego spotkania w Paul-Löbe-Haus przedstawiono informacje dotyczące działalności mniejszości niemieckich w Europie Wschodniej i krajach byłego Związku Radzieckiego oraz podkreślono znaczenie dalszego wsparcia finansowego.

Read More …

Die Gedanken sind frei

Brotze

„Johann Christoph Brotze (* 12 września 1742 w Görlitz; † 16 sierpnia 1823 w Rydze) ukończył gimnazjum w Görlitz, a następnie studiował teologię i filozofię na uniwersytetach w Lipsku i Wittenberdze. Kształcił się również jako rysownik. W 1768 r. wyjechał do Rygi, gdzie spędził 46 lat jako nauczyciel i wicedyrektor, najpierw w tamtejszym Liceum Cesarskim, a od 1804 r. jako dyrektor Gimnazjum Gubernialnego. W tym czasie zbierał źródła, zapiski i wiadomości na temat historii Rygi, Inflant, Kurlandii i Estonii. Jego praca jest dziś cennym źródłem dla historyków“.

Read More …

Die Gedanken sind frei

Morze Wattowe

Po raz drugi Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich (AGDM), przy wsparciu Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zorganizowała szkolenie grup młodzieżowych dla młodych ludzi zaangażowanych w nasze organizacje członkowskie. Rok temu odbyło się ono w Saksonii, niedaleko zakola Łaby, a w tym roku w Cuxhaven nad Morzem Północnym. Chociaż teraz było to znacznie dalej od Śląska, jako przewodniczący AGDM chciałem również przyjechać tutaj, aby skorzystać z okazji i spotkać się z młodymi ludźmi z Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Gruzji, Łotwy, Ukrainy, Węgier, Rumunii, Chorwacji i Polski.

Read More …

Die Gedanken sind frei

Rozczarowanie

Dwa tygodnie temu przeczytaliśmy w komunikacie prasowym posłanki Bundestagu Natalie Pawlik, pełnomocniczki rządu Niemiec ds. przesiedleńców i mniejszości narodowych: „Dzisiaj, 28 czerwca 2023 r., gabinet rządu federalnego dokonał znacznych usprawnień na rzecz późnych repatriantów, zmieniając federalną ustawę o wypędzonych. (…) Jestem przekonana, że zdecydowana większość w niemieckim Bundestagu również poprze tę zmianę”.

Read More …

Die Gedanken sind frei

Śląski Festiwal Muzyczny 2023

Moja sobotnia (27.05.) podróż do Görlitz na otwarcie Śląskiego Festiwalu Muzycznego po raz kolejny przypomniała mi o dobrym porównaniu. W 1869 r. Adolf Tramnitz, znany niemiecki leśnik, który urodził się w Szczecinie, a zmarł w Kotlinie Kłodzkiej, porównał Śląsk do liścia dębu. Z Odrą jako głównym żebrem liścia. Śląsk okazuje się szczególnie bogatym krajem, o ile nie zapomni się, że leży po lewej i prawej stronie Odry. I o ile nie zapomina się, że śląska kultura, podobnie jak niemiecka kultura, nauka i przemysł, powstały po obu stronach Odry.

Read More …

Uczenie się od siebie nawzajem

W ubiegłym tygodniu w Berlinie odbyła się doroczna konferencja Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM) w Federalnej Unii Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) (o czym informowaliśmy). Jako przedstawicielka młodego pokolenia mniejszości niemieckiej w Polsce w trzydniowym spotkaniu wzięła udział także Weronika Koston, przewodnicząca Związku i Młodzieży Mniejszości Niemieckiej (BJDM).

Read More …

Do trzech razy sztuka

Na początku tego tygodnia w Berlinie odbyło się doroczne posiedzenie Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM) działającej w strukturach Federalnej Unii Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN). Na tym spotkaniu społeczności niemieckich z Europy i Azji Środkowej Bernard Gaida został ponownie wybrany na ich przewodniczącego.

Read More …

Decyzje personalne

W poniedziałek (6 czerwca) odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń (VdG), który został wybrany pod koniec maja. Oprócz dyskusji o tegorocznych projektach i ich finansowaniu skupiono się na decyzjach personalnych w zarządzie.

Read More …