Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Die Gedanken sind frei

Europa regionów na Górnym Śląsku

Na stronie FUEN można przeczytać: „«Europa regionów» była ideą Komisji Europejskiej za jej byłego przewodniczącego Jacques’a Delorsa: celem była promocja regionów w państwach członkowskich UE i wspieranie ich w ich regionalnej niezależności. (…) W wielu państwach UE od lat 70. XX w. regiony otrzymały więcej kompetencji. (…) W tym kontekście Federalistyczna Unia Europejskich Narodowości (FUEN) powołała «Forum Regionów Mniejszościowych». Forum oferuje przestrzeń wymiany i analizy status quo w odniesieniu do praw mniejszości oraz uczenia się na tzw. best-practice”.

Tydzień temu zadałem w swoim felietonie pytanie o możliwy potencjał regionów mniejszościowych. Teraz chciałbym zwrócić uwagę, że choć ponad 40 mln ludzi w UE posługuje się językami mniejszości i żyje w większości w tzw. regionach mniejszościowych, ich głos nie liczy się w UE. Choć to właśnie te regiony, w których żyją mniejszości językowe lub autochtoniczne, mogą w szczególny sposób zacieśnić więzi europejskie. Mniejszości narodowe są zazwyczaj bardzo otwarte nie tylko na różnorodność, ale także na integrację europejską. Potwierdziły to też wyniki ostatnich wyborów w Polsce. Tam, gdzie mniejszości są u siebie, eurosceptycy otrzymali mniej głosów.

W dniu, w którym czytają Państwo ten felieton, Forum Regionów Mniejszościowych spotka się w Opolu i Katowicach. Forum wyrasta z wiary w decentralizację z jednej strony i integrację regionów z drugiej. W tych procesach pewne siebie społeczności regionalne i mniejszości narodowe upatrują szansę na zdobycie większego prawa głosu w Europie. Dzięki temu łatwiej będzie zachować ich odmienność językową i kulturową lub – jak to ma miejsce w naszym przypadku – ją ożywić. Innymi słowy: realizacja europejskiej idei jedności w różnorodności.

Regiony mogą to zrobić lepiej niż państwa narodowe, ponieważ są bliżej ludzi. Mam nadzieję, że w ciągu tych dwóch dni nieco zapomniana idea Europy regionów symbolicznie ożyje na Górnym Śląsku.

Bernard Gaida

Titelfoto: Pascal Laurent/pixabay.com

Show More