Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Jesteśmy jednością

W listopadzie przedstawiciele mniejszości niemieckich z Europy i krajów WNP spotkali się, aby omówić własne i wspólne wyzwania oraz porozmawiać z politykami i urzędnikami, w tym, ale nie tylko, o finansowaniu z Niemiec.

W Berlinie reprezentowanych było łącznie 17 mniejszości niemieckich, od Europy Środkowej po Azję. Wszystkie są członkami Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich, która działa w ramach Federalnej Unii Europejskich Grup Narodowościowych.
Konferencja AGDM ma być platformą dla różnych społeczności niemieckich do wymiany pomysłów w dwóch aspektach.

 

Polityka
Z jednej strony odbędą się dyskusje z politykami i urzędnikami z Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którzy są odpowiedzialni za mniejszości. – Muszę skrytykować fakt, że klimat polityczny w Berlinie się zmienia i widzieliśmy, że nadal byliśmy przyjmowani na wysokim szczeblu politycznym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, ale „tylko” na szczeblu oficjalnym w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jednak być może ostatecznie przyniosło to korzyści nam, mniejszościom, ponieważ mogliśmy porozmawiać z ludźmi, którzy choć nie są decydentami, są bezpośrednio odpowiedzialni za zagraniczną politykę kulturalną Niemiec, która obejmuje również niektóre z naszych działań – mówi Bernard Gaida, rzecznik AGDM, i podkreśla, że głównymi tematami dyskusji były cięcia we wsparciu finansowym i współpraca z tzw. organizacjami pośredniczącymi.

Teilnehmer der TAgung mit der Bundesbeauftragten für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten Natalie Pawlik (2. v. r. vorne)
Foto: AGDM

Inne omawiane tematy to sytuacja i pomoc dla tzw. późnych repatriantów (ustawa na ten temat była w tym czasie dyskutowana i uchwalana w Bundestagu) oraz sytuacja w Polsce. Rozmawiano o konsekwencjach niedawnych wyborów parlamentarnych i związanych z nimi szansach na cofnięcie dyskryminacji i dalszą poprawę w zakresie nauczania języka niemieckiego. Na wszystkich spotkaniach podkreślano również, że mniejszości niemieckie są przede wszystkim wartością dodaną dla Republiki Federalnej Niemiec jako budowniczowie mostów, budowniczowie pokoju i ambasadorzy niemieckiej kultury i obecnego wizerunku Niemiec.

 

Młodzież
Z drugiej strony, spotkania AGDM zawsze dotyczą również dialogu wewnętrznego. Bernard Gaida, który uczestniczy w tych spotkaniach od ponad 20 lat, przyznaje, że ostatnio poczyniono znaczący krok naprzód. – Przede wszystkim chodzi o język, który teraz naprawdę nas jednoczy. Jeszcze kilka lat temu nie wszyscy przedstawiciele mniejszości mówili po niemiecku, co utrudniało komunikację na poziomie osobistym. Teraz pomimo wszystkich naszych różnic naprawdę tworzymy językową, a tym samym kulturową jedność. To mnie bardzo cieszy – podkreśla Bernard Gaida.

Na konferencji zauważył jeszcze jedną rzecz: młode twarze. – Oczywiście zawsze upewniamy się, że mniejszości są reprezentowane przez różnych przedstawicieli, ale tym razem było bardzo wielu młodych ludzi, więc tym ważniejsze było, abyśmy również młodym dali platformę do wewnętrznego dialogu – mówi Bernard Gaida.

Rudolf Urban

Show More