Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Eugeniusz Nagel

Do Świętej Anny

W pierwszą niedzielę czerwca odbyła się na Górze Świętej Anny Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych. – Jest to ten dzień, kiedy umacniamy swoją wiarę. Kiedy powierzamy też na nowo przyszłość swoją i naszych rodzin, ale też przyszłość naszych organizacji mniejszościowych czy etnicznych – głosił biskup diecezji opolskiej Andrzej Czaja.

Read More …

„Niezrozumiałe i nierealistyczne”

25 listopada w Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach odbyło się doroczne walne zgromadzenie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego. Przewodniczący DFK Martin Lippa został zatwierdzony na stanowisku przez delegatów – i bez ogródek narzekał na biurokratyczne przeszkody w finansowaniu projektów ze strony urzędników w Niemczech.

Read More …

Siła pokoju

19 listopada Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (VdG) zorganizował w Opolu nabożeństwo ekumeniczne z okazji Dnia Żałoby Narodowej. Uroczystości upamiętniające ten dzień odbyły się również w innych częściach Śląska, a także na Warmii i Mazurach.

Read More …

To był bardzo ciężki czas – 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

40 lat temu, w niedzielę 13 grudnia, został wprowadzony stan wojenny, który miał się zakończyć dopiero 22 lipca 1983 r. Jego oficjalnym celem była tragiczna sytuacja gospodarcza kraju, ale faktycznie reżim komunistyczny obawiał się utraty władzy przez brak kontroli nad niezależnym ruchem związkowym – Solidarnością. Zapytaliśmy troje członków mniejszości niemieckiej w Polsce, jak oni wspominają wprowadzenie stanu wojennego i okres jego trwania.

Read More …