Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wsparcie dla mniejszości

Zbliża się czas rozliczenia podatku za rok 2023. Wypełniając formularze PIT, można również zadeklarować, czy i jakiej organizacji pożytku publicznego (OPP) ma być przekazane 1,5% naszego podatku. Dotyczy to też instytucji mniejszości niemieckiej.

Do opolskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców rocznie wpływa ok. 140 tys. zł i jeżeli podatnik w swoim zeznaniu PIT dopisze jeszcze nazwę konkretnego koła DFK, środki zasilą właśnie to koło. – Koła wtedy mają pieniądze na realizację zadań statutowych, a więc w praktyce na organizację różnych projektów językowych czy kulturowych. To wsparcie, pochodzące od samych członków, bo są to pieniądze z ich podatków, jest dla niejednego koła nie do przecenienia – mówi Andrzej Klama z TSKN.

Do OPP należy również jedna z branżowych organizacji mniejszości niemieckiej – Związek Śląskich Rolników. Przychody z 1,5% podatku w tej organizacji są o wiele niższe niż w opolskim TSKN. – Mimo to są one dla nas bardzo ważnym źródłem finansowym, z którego możemy pokryć wkład własny do szeregu działań edukacyjno-kulturalnych, jak choćby szkoleń i spotkań dla rolników, czy nasz corocznie wydawany kalendarz rolników – mówi Klaudia Kluczniok, dyrektor biura Związku. Podobnie jest w przypadku Towarzystwa Dobroczynnego Niemców na Śląsku. – Kwota, jaką otrzymujemy z 1,5% podatku, to zaledwie kilka tysięcy złotych. Ale dla nas to są dodatkowe pieniądze, którymi możemy wesprzeć osoby w wyjątkowych sytuacjach losowych, które nie „łapią się” na pomoc z innych źródeł, np. dzieci, młode osoby. Gdyby nie te środki, to w ogóle nie moglibyśmy im pomóc – mówi Agata Baron z TDN.

Osoby aktywne zawodowo mogą przekazać 1,5% podatku, wypełniając stosowne rubryki w swoim zeznaniu PIT za rok 2023. Natomiast emeryci i renciści, którzy nie mają żadnych dodatkowych dochodów, muszą wypełnić jedynie PIT O. Co ważne w przypadku tych drugich: nie ma potrzeby wypełniania PIT O każdego roku. Raz zapisane OPP otrzyma co roku 1,5% podatku automatycznie. Obok nazwy organizacji trzeba podać numer KRS, zaś podanie celu szczegółowego (np. przekazanie podatku na konkretne koło DFK) jest dobrowolne.

adur

Organizacje mniejszości niemieckiej, które są wpisane do rejestru organizacji pożytku publicznego:

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, KRS: 0000017757
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Województwa Śląskiego w Raciborzu, KRS: 0000001895
Związek Śląskich Rolników, KRS: 0000054394
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, KRS: 0000001456
Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku Opolskim, KRS: 0000131551
Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa, KRS: 0000049076

Show More