Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Friday, July 1, 2022

Odejście z Komitetu

Na znak protestu przeciwko zmniejszeniu liczby godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości Rafał Bartek, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, opuszcza Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej.

 

W komitecie szef opolskich Niemców oraz Mariola Abkowicz z mniejszości karaimskiej reprezentowali wszystkie mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Dla samego Rafała Bartka powołanie było, jak napisał do Prezydenta Andrzeja Dudy, inicjatora Komitetu, wyróżnieniem i zaszczytem. W swoim piśmie przypomniał również słowa Dudy kierowane do mniejszości narodowych i etnicznych: „Jedną z najcenniejszych wartości jest – w sensie państwowotwórczym – że Polska jest (…) państwem spójnym i państwem jednolitym, że nie ma w naszym kraju – dzięki Bogu – żadnych konfliktów na tle narodowym czy etnicznym. To jest bardzo ważne. I chcę, żebyście państwo byli pewni jednej rzeczy – jako prezydent Rzeczpospolitej nigdy się nie zgodzę, na to, aby w Polsce – i zawsze będę przeciwko temu protestował – (…), aby w Polsce pojawiał się szowinizm, aby w Polsce pojawiały się jakikolwiek fobie na tym właśnie tle”.

Ostatnie decyzje ministra edukacji nie pozwalają Rafałowi Bartkowi jednak na dalsze uczestnictwo w pracach Komitetu. „Treść rozporządzenia w jednym zdaniu informuje nas obywateli polskich narodowości niemieckiej o tym, że nasza kultura i nasz język jest mniej wartościowa od kultury i języka innych mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Polsce”, pisze przewodniczący TSKN i kończy słowami: „Jeżeli Pan Prezydent jak również Pierwsza Dama, której kwestia nauki języka niemieckiego przecież jest tak bliska, uznacie za stosowne spotkanie w tym temacie to oczywiście ja i przedstawiciele naszego środowiska pozostajemy na nie otwarci”.

ru

Show More