Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

“Miro” odwiedzi Opole / Miro besucht seine Geburtsstadt und Chronstau

Miro Klose
Foto: Andrzej Otrębski/wikimedia commons

28 lutego w Opolu gościć będzie Miroslav Klose – aktualny mistrz świata w piłce nożnej, król strzelców mundialu z 2006 roku, najskuteczniejszy piłkarz w historii mistrzostw świata (16 bramek) i jednocześnie najskuteczniejszy zawodnik w historii reprezentacji Niemiec (137 meczów, 71 bramek)! Cel wizyty popularnego „Miro” jest podwójny – odebranie przyznanego mu tytułu honorowego obywatelstwa miasta Opola oraz… odwiedzenie szkółek Miro Deutsche Fußballschule, które zrodziły się przed trzema laty, a które w między czasie mocno się rozrosły i funkcjonują pod imieniem Miroslava Klosego.

 

– Przyjazd tego wybitnego sportowca do stolicy województwa opolskiego jest w stu procentach inicjatywą mniejszości niemieckiej. To mniejszość niemiecka składała bowiem wniosek o nadanie Miroslavowi Klosemu tytuł honorowego obywatela Opola, a zatem miasta, w którym się urodził, i to mniejszość niemiecka utworzyła sieć szkółek pod jego imieniem i je prowadzi. Bardzo cieszymy się z faktu, że honorowe obywatelstwo zostało mu przyznane przez Radę Miasta Opola, bo jest to człowiek i piłkarz wyjątkowy, wymieniany w jednym rzędzie z największymi gladiatorami futbolu na świecie. Między innymi z tak uwielbianymi jak Lionel Messi czy Cristiano Ronaldo, choć oni w przeciwieństwie do Miroslava Klosego mistrzami świata nigdy nie byli – mówi przewodniczący opolskiego TSKN Rafał Bartek.

 

Należy jednak podkreślić, że wizyta „The Ice Mana” będzie mocno ograniczona czasowo, bo samo spotkanie z dziećmi ze szkółek zamknie się w około półtorej godziny. Dlatego też nie odbędzie się planowany wcześniej w tym terminie turniej. Zorganizowane zostanie natomiast specjalne, uroczyste spotkanie w szkółce Miro Deutsche Fußballschule w chrząstowickiej hali, a zatem tam, gdzie trzy lata temu wszystko się zaczęło. Będzie to impreza zamknięta dla wszystkich dzieci z naszych szkółek piłkarskich i ich rodziców, choć pewnie nie dla wszystkich, bo hala w Chrząstowicach ma ograniczoną pojemność. Zaproszone zostaną także osoby zaangażowane w ten projekt, w tym oczywiście sponsorzy, którzy wspierają szkółki Miro Deutsche Fußballschule, także przy okazji organizacji turniejów, których z każdym rokiem jest więcej i stoją na coraz wyższym poziomie.

 

– Mamy już wstępny program organizacji tej wyjątkowej wizyty, który w najbliższych dniach będzie jeszcze doprecyzowany. Nie chciałbym jednak już dzisiaj mówić o konkretnych godzinach imprezy w Chrząstowicach. Wiele jednak wskazuje na to, że będzie to popołudniowo-wieczorna pora, ponieważ Miroslav Klose dopiero koło południa wyląduje na lotnisku w Katowicach, następnie w Opolu odbierać będzie tytuł honorowego obywatela miasta i dopiero potem przyjedzie do Chrząstowic – kończy szef opolskiego TSKN Rafał Bartek.

 


 

Am 28. dieses Monats besucht Miroslav Klose – der aktuelle Fußballweltmeister, Torschützenkönig der WM 2006, treffsicherster Fußballer der WM-Geschichte (16 Tore) und zugleich torstärkster deutscher Nationalspieler (137 Länderspiele, 71 Tore) – seine Geburtsstadt Oppeln! „Miro” verfolgt damit ein zweifaches Ziel: Zum einen will er den ihm verliehenen Titel als Ehrenbürger Oppelns entgegennehmen und zum anderen die vor drei Jahren entstandene Miro Deutsche Fußballschule besuchen, die mittlerweile stark gewachsen ist und unter dem Namen Miroslav Klose agiert!

 

Der Besuch dieses herausragenden Sportlers in der Hauptstadt der Woiwodschaft Oppeln ist hundertprozentig eine Initiative der Deutschen Minderheit. Es ist nämlich die Deutsche Minderheit, die für Miroslav Klose die Ehrenbürgerschaft seiner Geburtsstadt Oppeln beantragt hat, und es ist die Deutsche Minderheit, die unter seinem Namen ein Netzwerk von Fußballschulen für Kinder eingerichtet hat und diese betreibt. Wir freuen uns sehr darüber, dass die Ehrenbürgerschaft ihm vom Oppelner Stadtrat verliehen worden ist, denn er ist ein ganz besonderer Mensch und Fußballspieler, der in einer Reihe mit den weltweit größten Fußball-Gladiatoren genannt wird. So unter anderem mit solch hochverehrten Stars wie Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, obwohl diese im Gegensatz zu Miroslav Klose nie Weltmeister waren!”, sagt der Oppelner SKGD-Vorsitzende Rafał Bartek.

 

Die Visite des „Ice Man” ist allerdings zeitlich sehr begrenzt. Für das Treffen mit Kindern aus den Fußballschulen sind dabei ca. eineinhalb Stunden vorgesehen. Das zuvor für diesen Tag geplante Turnier findet daher nicht statt. Stattfinden wird dafür ein feierliches Treffen in der Miro Deutschen Fußballschuhe Chronstau, und zwar in der Halle, wo vor drei Jahren alles begonnen hat. Es ist eine geschlossene Veranstaltung für die Kinder aus unseren Fußballschulen und für die Eltern, wenngleich vermutlich nicht für alle, denn die Chronstauer Halle hat eine begrenzte Kapazität. Mit eingeladen sind auch Menschen, die sich für das Projekt engagieren, darunter natürlich die Sponsoren, welche die Miro Deutsche Fußballschule unterstützen, nicht zuletzt bei Turnierveranstaltungen, die von Jahr zu Jahr immer mehr werden und ein zunehmend hohes Niveau haben.

 

„Wir haben bereits ein vorläufiges Organisationsprogramm für diesen ganz besonderen Besuch und werden es in den nächsten Tagen noch präzisieren. Ich möchte zwar nicht schon heute von konkreten Uhrzeiten der Veranstaltung in Chronstau sprechen, doch vieles deutet darauf hin, dass es eher in den Nachmittags- und Abendstunden sein wird, denn Miroslav Klose wird erst gegen Mittag auf dem Kattowitzer Flughafen landen. Anschließend nimmt er zunächst in Oppeln seinen Ehrenbürgertitel entgegen und erst danach kommt er nach Chronstau”, so der Oppelner SKGD-Chef Bartek.

Krzysztof Świerc

Show More