Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Saturday, February 4, 2023

Jedna walizka w Berlinie dla wielu różnych osób

Integracja między narodowościami i między pokoleniami była celem Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej (AGDM) podczas tegorocznego Dnia Mniejszości, który odbył się 4 czerwca w kozackiej wiosce „Ataman” w Olsztynie-Gutkowie. Chciano również zaprezentować kulturę poszczególnych mniejszości narodowych i etnicznych oraz zebrać pieniądze dla potrzebujących z Ukrainy, organizując kiermasz ciast. Wszystko to się udało.

– Mamy dziś pierwszą imprezę jako nowy zarząd AGDM. Pogoda dopisuje, przyszło dużo ludzi, jest dobra muzyka – jest fajnie – powiedział zadowolony Piotr Dukat, który około miesiąca temu zastąpił Krystynę Płocharską na stanowisku przewodniczącego zarządu. Żegnali ją po ponad 20 latach sprawowania urzędu m.in. przedstawiciele samorządów, którzy przybyli na Dzień Mniejszości Narodowych. Również dzięki niej, jak powiedział pełnomocnik marszałka województwa warmińsko-mazurskiego ds. mniejszości Wiktor Marek Leyk, „nasz region jest otwarty na mniejszości narodowe i etniczne – i czują się one u nas jak w domu”.

Familiäre Atmosphäre beim diesjährigen Tag der Minderheiten im Kosakendorf „Ataman“ in Allenstein-Göttkendorf
Seifenblasen-Animation für Kinder

Wiele pokoleń, wiele narodów
Dzień Mniejszości Narodowych był w tym roku zdecydowanie żywym wydarzeniem, a to za sprawą licznie zgromadzonych dzieci. Słońce świeciło na błyszczące bańki mydlane, które dzieci tworzyły razem z zaangażowanym animatorem, oraz na różne niewielkie formy rękodzieła, które udało im się wykonać. Miały też swój wkład w program kulturalny: Amelia Kuształa z Dobrego Miasta (Guttstadt), która dostała się do finału polskiej edycji muzycznego programu castingowego „The Voice Kids”, swoim śpiewem reprezentowała mniejszość ukraińską. Z otwartymi ustami i pełni zachwytu najmłodsi artyści – ukraińskie dzieci z Bartoszyc (Bartenstein) – stanęli przed sceną, na której chwilę później sami zatańczyli. Romowie z Olsztyna tym razem również wysłali swoje młode pokolenie na barwne widowisko. Mniejszość niemiecką reprezentowały dwie młode wokalistki ze szkoły podstawowej nr 2 w Olsztynie.

Auftritt von Amelia Kuształa vor jungen Fans
Die junge Generation der Allensteiner Roma bei ihrem Auftritt
Ukrainische Volkskunst

Walizka, ciasto i piękne dźwięki
Z innych niemieckich zespołów wystąpiły: Masurenklang z Piecek (Peitschendorf), chór Nidzickiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej oraz zespół śpiewaczy ze stowarzyszenia w Kwidzynie (Marienwerder). Następnie polska germanistka Marlena Uziębło z Siedlec zaprezentowała niemiecką kulturę i przy akompaniamencie fortepianu, przy którym usiadł jej mąć, wystąpiła na scenie z recitalem piosenek Marlene Dietrich. Czy to „Ich bin die fesche Lola”, „Lili Marleen”, czy „Ich hab’ noch einen Koffer in Berlin” – śpiewała z wielką werwą i zaangażowaniem. – Bądź co bądź mój ojciec nazwał mnie na cześć Marleny Dietrich i powiedział, że ja też powinnam zostać taką silną kobietą – wyjaśniła z uśmiechem po swoim występie, zaś program muzyczny zakończył folkowo-rockowy zespół mniejszości ukraińskiej Tuhaj Bej.

Marlena Uziębło aus Siedlce gab Lieder von Marlene Dietrich zum Besten.
Der Chor der Neidenburger Gesellschaft der Deutschen Minderheit
„Masurenklang“ auf der Bühne

Ważnym punktem obchodów Dnia Mniejszości Narodowych są zawsze stoiska, na których poszczególne mniejszości mogą się zaprezentować. Można tu było kupić: książki, wyroby rzemiosła artystycznego czy też płyty CD. Ze swoim stoiskiem zaprezentował się również Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (ifa). Ale najważniejszy punkt – nie tylko dla smakoszy – znajdował się po przeciwległej stronie łąki: kiermasz z bogatym asortymentem pieczywa i ciast, które można było nabyć za dobrowolną ofiarę na rzecz potrzebujących z Ukrainy. Zebrano kilkaset złotych, co powinno ucieszyć nie tylko organizatorów, ale przede wszystkim osoby, którym udzielana jest pomoc. Na zakończenie imprezy można z czystym sumieniem powiedzieć: wszystko poszło bardzo dobrze.

Auch einen Gebäck- und Kuchenbasar zur Spendensammlung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine gab es.

Uwe Hahnkamp

Bez wsparcia finansowego nie byłoby możliwe zorganizowanie takiego festynu. Organizatorzy i uczestnicy dziękują Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, bawarskiemu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Spraw Socjalnych, Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Konsulatowi Generalnemu Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku oraz Stowarzyszeniu Dawnych Mieszkańców Olsztyna w Gelsenkirchen.

Fotos: Uwe Hahnkamp

Show More