Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Gmina atrakcyjna do życia

Z Tomaszem Kandziorą, wójtem gminy Reńska Wieś, Rudolf Urban rozmawia o wyzwaniach na rok 2023 i planach na rozwój gminy w przyszłości.

Rok 2022 jest już za nami, ale w gminach proces jego zamykania jeszcze trwa i niebawem także w Reńskiej Wsi radni będą głosowali nad absolutorium dla pana za miniony rok. Jaki więc on był?

Na nasząskuteczność działania patrzymy głównie przez pryzmat inwestycji i 2022 r. był bardzo pracowity. Pomijając wiele inwestycji drogowych, które udało nam się zakończyć,zrealizowaliśmy kilka przedsięwzięć bardzo potrzebnych i wyczekiwanych przez mieszkańców. Ukończyliśmy budowę od podstaw przedszkola z klubem malucha w Mechnicy, co pozwoliło nam w tej miejscowości zaradzić wieloletniemu problemowi z dostępem właśnie do przedszkola i żłobka.
Co mnie osobiście również cieszy i udało się w ubiegłym roku zakończyć, to rewitalizacja zabytkowego dworca kolejowego w Reńskiej Wsi. Kolei nie mamy, a byłe torowisko to dziś ścieżka rowerowa, ale budynek dworca jest i udało się go przepięknie zrewitalizować i utworzyć perełkę architektoniczną. Również tam, na parterze, jest drugi klub malucha w gminie, więc obiekt jest nie tylko odnowiony ale także zagospodarowany. Nie można też zapomnieć o kolejnej ważnej inwestycji, a mianowicie ukończeniu budowy kanalizacji w Dębowej.

Pozostańmy przy inwestycjach. Czy 2023 r. też będzie taki dobry?

Tak, bo na ten rok również przeznaczamy ok. 1/3 budżetu, prawie 16 mln zł na inwestycje. Niektóre z nich rozpoczęto już w minionym roku, inne zostaną zakończone w 2024 r. Są to zarówno inwestycje drogowe, w tym długo wyczekiwana gruntowna przebudowa głównej drogi w Reńskiej Wsi, ul. Kozielskiej i Pawłowickiej. Kończymy bardzo dużąinwestycję wodociągową na 7 mln zł, na którą pozyskaliśmy środki z „Polskiego Ładu” w wysokości 5 mln zł. Rozpoczęliśmy również budowę kanalizacji w kolejnej miejscowości,Poborszowie. To przedsięwzięcie zakończy się w 2024 r. i wraz ze wspomnianą inwestycją wodociągową znacząco poprawi naszą infrastrukturę w tym zakresie.

W tym roku oddany został do użytku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługiwany przez Związek Międzygminny „Czysty Region”. W jego budowie mieliśmy również udział finansowy i teraz nasi mieszkańcy nie mają już problemu, gdzie pozbyć się śmieci i innych odpadów.

To są najważniejsze inwestycje, może mniej spektakularne niż przedszkole czy dworzec, bo nie będą aż tak widoczne.Ale są one istotne dla mieszkańców i funkcjonowania gminy.
Kilka projektów prywatnych inwestorów też jest w trakcie realizacji. Gorąco kibicujemy, że niebawem uda im się sfinalizować swoje przedsięwzięcia, co da nie tylko miejsca pracy, ale również przyniesie gminie dochody z podatków.

Tomasz Kandziora, Gemeindevorsteher von Reinschdorf
Foto: GRW

Ale nie tylko inwestycjami gmina żyje. Co dzieje się w sferze kulturalno-społecznej?

Po latach zastoju w szeroko pojętej działalności kulturalnej, spowodowanego obostrzeniami covidowymi, wróciliśmy do normalności. Sołectwa pełną parąrealizują swoje lokalne wydarzenia, a gmina przygotowuje się i zapraszam już dziś – na nasze tradycyjne Święto Herbowe w lipcu oraz w pierwszy weekend wrześniana dożynki gminne, które tym razem będą gminno-powiatowymi i odbędą się w Mechnicy. Każda impreza kulturalna, nieważne jak duża czy mała, to okazja do integracji i świętowania.

Przejdźmy do tematu szkoły i nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości. Gmina Reńska Wieś należy do tych samorządów, które z własnych budżetów finansują obcięte przez ministra edukacji dwie lekcje tego języka w tygodniu. Czy to finansowanie pozostanie dalej?

Nasz samorząd nie różni się specjalnie od innych, wszyscy odczuwamy, że jest bardzo trudno, bo koszty utrzymania szkół wzrastają każdego roku, a subwencja oświatowa maleje. Aktualnie prawie połowę kosztów utrzymania szkół i przedszkoli pokrywamy już ze środków własnych, co utrudnia gminie wykonywanie innych zadań, choćby tych inwestycyjnych.
Decyzja ministerstwa edukacji wsprawie języka niemieckiego tym bardziej nas zabolała, bo w i tak trudnej sytuacji zostaliśmy pozbawieni kolejnych środków, a dzieciom odebrano możliwość nauki języka. Dlatego chcąc zachować dla uczniów dotychczasowy dostęp do nauki, zdecydowaliśmy w minionym roku o przejęciu finansowania tych dwóch dodatkowych godzin i w tym roku ta forma będzie kontynuowana, ponieważ nie widać zmian w podejściu do tego tematu ze strony resortu edukacji.

Co pan jako wójt życzy swojej gminie na kolejne lata?

Jesteśmy jedną z gmin, które od kilku lat odnotowująboom mieszkaniowy i migracyjny. Nie zmienia to widocznego także u nas ogólnokrajowego ujemnego bilansu demograficznego, ale pomaga w jego przeciwdziałaniu. Jesteśmy wciąż atrakcyjnym miejscem dla nowych mieszkańców. To cieszy i mam nadzieję, że tak pozostanie w kolejnych latach.
Taka była zresztą strategia prowadzenia naszej gminy. Dlatego stawiamy też na inwestycje drogowe, wodociągowe i kanalizacyjne, tworzenie klubów malucha, utrzymanie sieci szkół i propozycje kulturalne. Przez to jesteśmy dla nowych mieszkańców atrakcyjni, awraz z nimi gmina ma nowe wpływy podatkowe czy dodatkowe środki z subwencji oświatowej.
Na przyszłość jest kilka bliższych lub dalszych planów, do których się przygotowujemy. Dziś w naszej gminie nie ma takiej sytuacji, aby zabrakło dla jakiegoś dziecka miejsca w przedszkolu. Żeby przybliżyć się do takiej sytuacji w dostępności do żłobka, przygotowujemy się do budowy kolejnych dwóch klubów malucha w ramach programu „Maluch +”, z którego mamy już zapewnione środki.

Obok planów rozbudowy bazy sportowo-rekreacyjnej mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się też doprowadzić do rewitalizacji obszaru wokół akwenu Dębowa, co będzie kolejnym atutem do zamieszkania w naszej gminie.
Chcemy, aby nasza gmina była atrakcyjna do zamieszkania, wychowania dzieci, po prostu do życia.

Show More