Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Język mniejszości tematem spotkania

Dziś (14.02.) w Warszawie gościła federalna minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser. Podczas rozmów spotkała się także z przedstawicielami mniejszości niemieckiej. Głównym tematem było nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości w polskich szkołach podstawowych.

 

Najpierw Nancy Faeser odwiedziła ośrodek dla uchodźców w Warszawie i Grób Nieznanego Żołnierza. Tam też wygłosiła oświadczenie prasowe, podczas którego minister w nawiązaniu do swojej rozmowy z mniejszością niemiecką powiedziała: – Chcę usłyszeć, jaka jest obecna sytuacja i jak możemy dalej pomóc, jeśli to konieczne.

 

Bundesinnenminissterin Faeser am Grab des unbekannten Soldaten in Warschau
Foto: Rudolf Urban

 

Język mniejszości

W późniejszym spotkaniu z Niemcami w Polsce w ambasadzie Niemiec głównym tematem rozmów była trwająca dyskryminacja mniejszości niemieckiej. Przedstawiciele Związku Niemieckich Stowarzyszeń (VdG) i Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, a także poseł mniejszości niemieckiej w Sejmie Ryszard Galla podkreślali, że nie chodzi tylko o skrócenie dwóch lekcji niemieckiego w tygodniu. – To dyskryminuje konkretną mniejszość, mniejszość niemiecką, ponieważ wszystkie inne mniejszości nie są objęte tym rozporządzeniem – powiedział Bernard Gaida, pełnomocnik VdG ds. kontaktów międzynarodowych. A Wiktoria Świerc z ZMMN podkreśliła, że nauka języka to nie tylko tożsamość, ale i przyszłość młodego pokolenia. – W szkole mieliśmy możliwość nauki języka niemieckiego, mimo że trzy godziny to niewiele. Dzisiejsze dzieci i młodzież zostały pozbawione tej szansy, która gorzej wyposaża je na rynek pracy – powiedziała Wiktoria Świerc.

 

BUndesinnenministerin Faeser im Gespräch mit Wiktoria Świerc vom BJDM.
Foto: Rudolf Urban

 

Podczas spotkania federalna minister spraw wewnętrznych Faeser potwierdziła, że poruszy tę kwestię w rozmowie ze swoim odpowiednikiem Mariuszem Kamińskim, ponieważ w Polsce za mniejszości narodowe i etniczne odpowiada MSW. – Mam nadzieję, że uda nam się szybko rozwiązać ten problem, choć trzeba założyć, że będzie to trudne w zbliżającej się kampanii wyborczej w Polsce – powiedział Faeser, a poseł Galla dodał, że decyzja ministra edukacji Czarnka od początku była decyzją polityczną, w której chciało się uderzyć w Niemcy, a mniejszość niemiecka była tylko środkiem do celu.

 

Bundesinnenministerin Nancy Faeser
Foto: Rudolf Urban

 

Finansowanie

Na spotkaniu z minister spraw wewnętrznych przedstawiciele mniejszości niemieckiej poruszyli także kwestię zatwierdzonych 5 mln euro dodatkowych środków pomocowych z budżetu federalnego, które powinny być przeznaczone na pozaszkolną naukę języka. Dla mniejszości niemieckiej ważne jest rozszerzenie możliwości wydatkowania środków, tak aby np. nowe szkoły stowarzyszeniowe w Polsce, które chciałyby oferować język niemiecki jako język mniejszości lub nauczanie dwujęzyczne, mogły również korzystać z tych środków. Nancy Faeser, że zbada taką możliwość. – Oczywiście zaletą jest możliwość uczęszczania od razu do klas dwujęzycznych, a nie tylko na kilka godzin zajęć z języka mniejszości – powiedziała minister.

 

Rudolf Urban

Show More