Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytaj Prawnika! Darowizna od osoby najbliższej

DAROWIZNA OD OSOBY NAJBLIŻSZEJ. Niejednokrotnie otrzymując darowiznę od osoby najbliższej, zastanawiamy się, czy jest ona opodatkowana, czy trzeba ją zgłaszać, jak postąpić w takiej sytuacji. Należy wskazać, że darowizna co do zasady jest obciążona podatkiem od spadku i darowizn. Na gruncie tej ustawy wyróżnia się trzy grupy podatkowe:


1. Grupa I – należą do niej: małżonek, zstępni, czyli syn, córka, wnuki oraz prawnuki, wstępni, czyli matka, ojciec, dziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie. Kwota wolna od podatku dla tej grupy wynosi 9637,00 zł.

2. Grupa II – należą do niej: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie innych zstępnych. Kwota wolna od podatku dla tej grupy to 7276,00 zł.

3. Grupa III – należą do niej inni nabywcy, a kwota wolna od podatku dla tej grupy to 4902,00 zł.

Od lewej: Joanna Wrońska, Łukasz Kuczyński i Joanna Tokarska-Grzesik
Foto: KTGW

Grupa zero
W ramach grupy I wyszczególnia się tzw. grupę 0, do której należą: małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym oraz macocha. Bliscy, którzy należą do grupy 0, mogą zostać zwolnieni z płacenia podatku od darowizny przewyższającej kwotę wolną, jednakże należy pamiętać, aby zgłosić ją do właściwego urzędu skarbowego oraz udokumentowa otrzymaną darowiznę. W przypadku niezgłoszenia darowizny osoba obdarowana będzie obciążona podatkiem. Przedmiotową darowiznę należy zgłosić we właściwym urzędzie skarbowym na druku SD-Z2. Należy jednak pamiętać, że podatnika obowiązuje wskazany w ustawie termin.

Skutki braku zgłoszenia darowizny
Osoba obdarowana ma obowiązek zgłosić darowiznę w terminie sześciu miesięcy. Podkreślić należy, że termin na zgłoszenie jest terminem materialnym, a zatem oznacza to, że nie jest możliwe przywrócenie go; jeżeli podatnik nie zdąży zgłosić darowizny, to traci możliwość uzyskania zwolnienia z jej opodatkowania. Brak zgłoszenia darowizny w urzędzie skarbowym traktowany będzie jako oszustwo, a wartość podatku koniecznego do zapłacenia może się wahać w przedziale od 3 do 20%. Wartość podatku zależeć będzie od kwoty nadwyżki ponad limit wolny od podatku oraz powiązania osoby obdarowanej i obdarowującego. Natomiast osoby obciążone tym podatkiem mają miesięczny termin na złożenie deklaracji oraz opłacenie podatku. Należy pamiętać, że niezgłoszenie nabycia darowizny w terminie wyznaczonym przez ustawę, tj. sześciu miesięcy od momentu uzyskania darowizny, skutkuje tym, że darowizna podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.


Zwolnienie z podatku jest możliwe, ale…
W takim przypadku konieczne jest złożenie deklaracji i opłacenie podatku. Obowiązek zgłoszenia otrzymania darowizny we właściwym urzędzie skarbowym podlega wyłączeniu w momencie, w którym umowa darowizny została sporządzona przez notariusza. W sytuacji kiedy osoba obdarowana dowiedziała się o nabyciu przez nią własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów przewidzianych na złożenie deklaracji SD-Z2, uzyskanie zwolnienia z podatku jest możliwe, jeżeli podatnik zgłosi darowiznę w przeciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, jednakże w takim przypadku podatnik musi mieć na uwadze fakt, iż musi udowodnić okoliczność późniejszego powzięcia wiadomości o nabyciu majątku. Rozgłaszany jest pogląd, że w razie uchybienia terminu do zapłaty ma zastosowanie instytucja czynnego żalu, niestety nie jest ona skuteczna. W tym przypadku czynny żal nie uchroni podatnika przed konsekwencjami.

Łukasz Kuczyński / K. Ś.

 

KTGW Kancelaria Radców Prawnych Kuczyński, Tokarska-Grzesik, Wrońska Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Opolu

Dotychczasowy adres to: Plac Wolności 6, piętro 3., 45-018 Opole; od 1.10.2022 r.

Nowy adres Kancelarii: ul. Jakuba Kani 8/1, 45-340 Opole

Strona internetowa w budowie, dotychczasowa to: kitg.pl

Numer kontaktowy: 505 983 977

Adres mailowy do kontaktu to: redakcja@ktgw.pl

Show More