Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

(Auto)prezentacja i (auto)refleksja

Od 19 do 21 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbędzie się międzynarodowa konferencja „(Auto) prezentacje – kultura i pamięć mniejszości w projektach wystawienniczych”. Naukowcy i muzealnicy będą dyskutować o tym, jak mniejszości – np. Łemkowie, Serbołużyczanie, Fryzowie czy Niemcy Karpaccy – mogą prezentować swoją historię oraz dziedzictwo kulturowe i językowe na wystawach muzealnych.

Organizatorami konferencji są Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce (DAZ), Biblioteka Wojewódzka w Opolu, Instytut Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Instytut Serbołużycki i Muzeum Serbołużyckie w Budziszynie.

Pomysłodawczynią i inicjatorką całego przedsięwzięcia jest była menedżerka ds. kultury Instytutu Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (ifa) w DAZ dr Maria Stolarzewicz. Cieszy się, że projekt, który wymyśliła i nadzorowała przez wiele miesięcy, wkrótce zostanie zrealizowany: – Dla DAZ, które zostało otwarte rok temu, konferencja ta jest okazją do nawiązania dialogu z podobnymi instytucjami z całej Europy. Co więcej, kwestie dotyczące muzeów mniejszościowych czy projektów wystawienniczych związanych z mniejszościami rzadko są badane naukowo. Z muzeologicznego punktu widzenia nie ma prawie żadnej literatury badawczej na ten temat. Ta konferencja będzie więc ważnym wkładem w akademicką dyskusję na temat muzealnych prezentacji mniejszości – wyjaśnia.

Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie odpowiednio na język polski i niemiecki. Zainteresowanych prosimy o wcześniejszą rejestrację mailową (cdwbp@cdwbp.opole.pl) lub telefoniczną (+48 77 407 50 12). Wstęp jest bezpłatny. Więcej informacji i pełny program można znaleźć na stronie www.fzentrum.pl.
Foto: DAZ

Trzydniowa konferencja skupi się na trzech głównych tematach: „(Auto)prezentacja i (auto)refleksja”, „Tożsamość i jej ochrona” oraz „Historia, teraźniejszość i przyszłość”. Panele z udziałem uznanych ekspertów przybliżą np. działalność Muzeum Serbołużyckiego w Budziszynie, Muzeum Niemców Karpackich w Bratysławie, Muzeum Niemieckiego w Szlezwiku Północnym, Muzeum Wendyjskiego w Cottbus oraz Muzeum Kultury Łemkowskiej w Tylawie (województwo karpackie). Odbędzie się również panel dyskusyjny „Rola archiwów i muzeów w ochronie dziedzictwa kulturowego mniejszości”.

Dr Maria Stolarzewicz spodziewa się owocnej wymiany poglądów: – Życzę uczestnikom konferencji ekscytujących i bogatych w treści dyskusji oraz mam nadzieję, że podczas tego spotkania rozwiną się dalsze wspólne projekty i zrodzi się systematyczna współpraca między różnymi instytucjami mniejszościowymi.

Lucas Netter

Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie odpowiednio na język polski i niemiecki. Zainteresowanych prosimy o wcześniejszą rejestrację mailową (cdwbp@cdwbp.opole.pl) lub telefoniczną (+48 77 407 50 12). Wstęp jest bezpłatny. Więcej informacji i pełny program można znaleźć na stronie www.fzentrum.pl.

Projekt jest finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki oraz współfinansowany przez Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (ifa) z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (VdG). Patronami konferencji są: ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, Federalna Unia Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) oraz Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich (AGDM) w FUEN.

Titelfoto: Blick auf Oppeln (Foto: SuperGlob/wikimedia.org)

Show More