Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Arbeit

APN na boomie

Firma APN powstała w 2001 r. i przez cały czas regularnie się rozwija. Sukcesywnie poszerza paletę usług, stając się liderem w swojej niszy. Jednak na pytanie, w którym okresie minionych ponad 20 lat APN zanotował największy boom, nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć, jak twierdzi właściciel prezes firmy APN Henryk Olsok w rozmowie z Krzysztofem Świercem, dodając, że najbardziej znaczący boom właśnie się zaczął

Read More …

AIDe = jakość i uczciwość! / AIDe = Qualität und Ehrlichkeit!

Rafał Wodniok
Foto: AIDe

 

Z Rafałem Wodniokiem menedżerem firmy AIDe, jednej z największych i najprężniej rozwijających się agencji pracy w Niemczech, rozmawia Krzysztof Świerc.

 

Kiedy powstała firma AIDe, w jakiej branży działa i czy zamierza rozszerzyć paletę swoich usług?

 

Nasza firma powstała w 1988 roku pod nazwą imn-Industriemontagen Nothaft GmbH. Jednak od 2001 roku funkcjonuje jako agencja pracy, AIDe GmbH PersonalService.

 

Dlaczego przyjęto nazwę AIDe?

 

Słowo to znaczy pomoc. Jest to jednocześnie motto naszego przedsiębiorstwa, ponieważ w ten sposób postępujemy wobec pracowników oraz przedsiębiorstw, które z nami współpracują.

 

Ile posiadają Państwo obecnie biur na terenie Niemiec oraz w innych krajach Europy i czy w planach na bieżący rok są kolejne otwarcia?

W tej chwili mamy 14 biur w Niemczech oraz po jednym w Opolu i w stolicy Węgier – Budapeszcie. Ponadto pod koniec ubiegłego roku kupiliśmy firmę HPS Personal GmbH, która ma z kolei 7 biur na północy Niemiec, między innymi w Hamburgu, Berlinie i Braunschweigu. Jeśli chodzi o bieżący rok, to nie planujemy otwarcia kolejnych biur.

 

W Polsce wasza firma ma dotąd jedno biuro – w Opolu. To wystarczające, jak na tak duży, ponad 38-milionowy kraj? Być może w dalszej perspektywie planujecie jednak otwarcie kolejnego, a jeśli tak, to gdzie tym razem i kiedy?

 

Fakty są takie, że obecnie również w Polsce nie planujemy otwarcia kolejnego biura. Koncentrujemy się natomiast na tym, aby cały czas zyskiwać na jakości i popularności w naszej branży oraz wśród potencjalnych klientów w województwie opolskim i śląskim. Bardzo zależy nam bowiem na jak najlepszej marce na terenie Górnego Śląska.

 

Mnogość agencji pracy na polskim rynku jest olbrzymia, rywalizacja między nimi też, stąd ciekawi mnie, dlaczego przeciętny „Kowalski” miałby wybrać właśnie AIDe. Wyłącznie przez fakt, że gwarantuje „niemiecki standard”? A może jest coś jeszcze?

 

Oczywiste jest, że gwarantujemy niemiecki standard, o czym przekonało się już wiele osób pracujących za naszym pośrednictwem. Przez uczciwość, jaką kierujemy się na co dzień, obowiązkowość, sumienność, jakość pracy oraz oferowanych usług chcemy wygrywać rywalizację z konkurencyjnymi przedsiębiorstwami. Owszem, łatwo nie jest, bo rynek bez wątpienia jest trudny i coraz trudniejszy, ale nie poddajemy się – co tylko na dobre wyjdzie chcącym skorzystać z naszych usług. Warto podkreślić, że olbrzymi nacisk kładziemy na serwis, stąd nazwa naszej firmy brzmi: AIDe Personal Service, pisany przez duże S. Dodam, że jest to Service nie tylko dla firm, ale i dla naszych pracowników oraz osób szukających zatrudnienia.

 

Największą zachętą dla potencjalnych kandydatów do pracy za pośrednictwem danej agencji pracy są zwykle zarobki, stąd pytanie: ile można otrzymywać miesięcznie netto na rękę, pracując za pośrednictwem AIDe?

 

Osoba nie posiadająca zawodu może liczyć na wynagrodzenia od 1200 euro netto. Jednak pracownik z wyuczonym zawodem może zarobić od 1600 euro do 2500 euro netto! W tym wypadku różnice w oferowanym wynagrodzeniu biorą się z tego, że jest ono uzależnione od rejonu Niemiec, w jakim się pracuje, oraz, co oczywiste, wyuczonej profesji, doświadczenia w pracy i jakości jej wykonywania.

 

Czy pracownicy, którzy wiążą się z waszą firmą na dłużej, są przy tym solidni i zmotywowani, mają w przyszłości szansę na jeszcze wyższe zarobki? Jeśli tak, to o ile i po jakim czasie?

 

Celem każdego pracownika, który jest zatrudniony za pośrednictwem AIDe, zawsze powinna być umowa stała w przedsiębiorstwie, do której jest wypożyczony. Dlaczego? Zawsze wiąże się to z wyższymi zarobkami, nawet o około 20–30 procent, a to moim zdaniem sporo.

 

Co gwarantujecie w pakiecie socjalnym i jakie warunki mieszkaniowe? Jak pokazują badania, dla wielu pracowników decydujących się na korzystanie z agencji pracy mają one niebagatelne znaczenie.

 

Oczywisty jest dla nas fakt, że każdy pracownik przez nas zatrudniany ma zagwarantowany pełny pakiet socjalny – to też wpisuje się w nasz standard. Na dodatek każdy z naszych pracowników dostanie świadczenia przysparzające majątku. (Od red.: Świadczenia wypłacane dodatkowo przy wypłacie podlegają opodatkowaniu. Należny podatek zostaje odprowadzony od „normalnej” wypłaty. Ponieważ świadczenia przysparzające majątku muszą pozostać w nieokrojonej postaci, są zazwyczaj odkładane. Wyróżnia się dwie możliwości: oszczędności udziałowe – pieniądze wpływają do funduszy akcyjnych – oraz oszczędności wpływające do kasy budowlanej – można je wykorzystać w celu zakupu nieruchomości). Firma AIDe w ramach swoich możliwości pomaga także w poszukiwaniu mieszkania, a poza tym posiada hotel (Europa) dla naszych pracowników, który znajduje się w Karlsfeld, dokładnie 5 minut jazdy samochodem od München.

 

Jacy kandydaci mają największe szanse na znalezienie pracy za waszym pośrednictwem?

 

Przede wszystkim osoby z wyuczonym zawodem i znający język niemiecki. Korzystając zatem z okazji, pragnę poinformować, że w tej chwili pilnie poszukujemy elektryków i mechaników samochodowych. Jeśli reprezentanci tych zawodów szukają obecnie solidnej pracy w Niemczech, chcą się czuć bezpiecznie i solidnie zarobić, zapraszamy do nas.

A pracownicy, którzy mają stosowne doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, determinację i motywację do pracy, ale nie znają języka niemieckiego – czy też mają szansę na znalezienie pracy za pośrednictwem AIDe?

Szczerze mówiąc, takie osoby mają dzisiaj małe szanse na znalezienie zatrudnienia za pośrednictwem AIDe. Obecnie znajomość języka niemieckiego w stopniu co najmniej podstawowym jest wymaganą koniecznością, ponieważ sprawy bezpieczeństwa w pracy odgrywają bardzo poważną rolę. Firma AIDe jest odpowiedzialna za zdrowie i bezpieczeństwo delegowanych przez siebie pracowników, dlatego nie podejmie ryzyka zatrudnienia osób nie znających nawet w podstawowym stopniu języka niemieckiego. Zbyt cenny jest każdy zatrudniany przez nas pracownik, by tak postępować.


Sitz der Firma AIDe in München. Foto: AIDe

 

Mit Rafał Wodniok, Manager der Firma AIDe, einer der größten und dynamischsten Arbeitsagenturen in Deutschland, sprach Krzysztof Świerc

 

Wann ist die Firma AIDe entstanden, in welcher Branche bzw. in welchen Branchen ist sie tätig und will sie ihre Leistungspalette vielleicht noch erweitern?

 

Unsere Firma entstand 1988 unter dem Namen „imn-Industriemontagen Nothaft GmbH“. Seit 2001 funktioniert sich aber als die Arbeitsagentur AIDe GmbH PersonalService.

 

Weshalb hat man sich für den Firmennamen AIDe entschieden?

 

Das Wort bedeutet „Hilfe“. Es ist zugleich das Motto unseres Unternehmens, denn so verfahren wir mit Arbeitnehmern und den vielen Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten.

 

Wie viele Geschäftsstellen haben Sie aktuell in Deutschland sowie in anderen europäischen Ländern? Und haben Sie für dieses Jahr weitere Büros geplant?

 

Wir haben momentan 14 Geschäftsstellen und Deutschland sowie je eine in Oppeln und der ungarischen Hauptstadt Budapest. Überdies haben wir Ende letzten Jahres die Firma HPS Personal GmbH gekauft, die wiederum sieben Büros im Norden Deutschlands hat, darunter in Hamburg, Berlin und Braunschweig. Für das laufende Jahr sind keine weiteren Büroeröffnungen vorgesehen.

 

In Polen haben Sie bislang ein einziges Büro in Oppeln. Ist dies ausreichend für ein so großes Land mit seinen gut 38 Millionen Einwohnern? Planen Sie vielleicht langfristig doch eine weiteres, und wenn ja, wo und wann?

 

Nach dem jetzigen Stand der Dinge planen wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch in Polen keine weitere Büroeröffnung. Stattdessen konzentrieren wir uns darauf, unablässig an Qualität und Beliebtheit bei unserem potenziellen Kunden in den Woiwodschaft Oppeln und Schlesien zu gewinnen. Unsere bestmögliche Marke in Oberschlesien ist uns ein ganz großes Anliegen.

 

Die Anzahl der Arbeitsagenturen auf dem polnischen Markt ist enorm, auch der Wettbewerb zwischen ihnen ist sehr groß. Mich würde daher interessieren: Wieso sollte ein „Kowalski” sich ausgerechnet für AIDe nur deshalb entscheiden, weil Sie für den „deutschen Standard” stehen? Gibt es da vielleicht noch etwas?

 

Dass wir den deutschen Standard garantieren, haben sich bereits viele Menschen überzeugt, die mit unserer Vermittlung zu einer Anstellung gekommen sind. Daneben wollen wir aber auch durch unsere Ehrlichkeit, von der wir uns täglich leiten lassen, durch unsere Pflichttreue, Gewissenhaftigkeit und Arbeits- und Dienstleistungsqualität erfolgreich im Wettbewerb mit der Konkurrenz bestehen. Das ist zwar nicht einfach, denn der Markt ist zweifellos schwierig und wird auch immer schwieriger, aber wir geben nicht auf, was denjenigen, die unsere Dienste in Anspruch nehmen möchten, nur zugutekommen kann. Großen Nachdruck legen wir dabei auf Service, daher lautet auch unser Firmenname AIDE PersonalService mit einem großen „S”. Es handelt sich dabei übrigens um Service nicht nur für Firmen, sondern auch für unsere Mitarbeiter und Arbeitssuchende.

 

Der größte Anreiz für potenzielle Arbeitswillige über eine Arbeitsagentur sind ganz einfach die Gehälter. Meine Frage ist daher: Wie viel Geld bar auf die Hand kann man monatlich erhalten, wenn man über AIDe arbeitet?

 

Jemand, der keinen Beruf besitzt, kann mit einem Monatslohn ab 1.200 Euro netto rechnen. Bei Arbeitnehmern mit einem erlernten Beruf sind es aber bereits zwischen 1.600 und 2.500 Euro netto! In diesem Fall ergeben sich die Unterschiede bei der angebotenen Arbeitsvergütung daraus, dass diese in Deutschland zunächst einmal regional bedingt ist und zudem selbstverständlich vom erlernten Beruf, der Arbeitserfahrung und der Arbeitsqualität abhängt.

 

Haben die Arbeitnehmer, die sich für länger an Ihre Firma binden und dabei zuverlässig und motiviert sind, für die Zukunft Aussichten für ein noch höheres Gehalt? Wenn ja, um wie viel und nach wie langer Zeit?

 

Das Ziel eines jeden Arbeitnehmers, der über AIDe beschäftigt worden ist, sollte stets ein fester Arbeitsvertrag in dem Unternehmen, an das er vermittelt wurde, sein. Denn das hängt auch immer mit einem steigenden Gehalt zusammen, sogar um 20 bis 30 Prozent, und das ist meiner Meinung nach recht viel.

 

Was garantieren Sie in Ihrem Sozialpaket und wie sind die Wohnungsbedingungen? Wie die Umfragen zeigen, haben diese für viele Arbeitnehmer, die eine Arbeitsagentur in Anspruch nehmen, eine erhebliche Bedeutung.

 

Wir sehen es als offensichtlich, dass einem jeden Arbeitnehmer, der über uns beschäftigt wird, das volle Sozialpaket garantiert wird – auch das gehört zu unserem Standard! Zusätzlich bekomme jeder unserer Arbeitnehmer auch vermögenswirksame Leistungen (v.d.Red.: Leistungen, die zusätzlich bei der Lohnzahlung gezahlt werden, sind steuerpflichtig. Die anfallende Steuer wird dabei von der „normalen” Lohnzahlung abgeführt. Da die vermögenswirksamen Leistungen in unbeschnittener Form bleiben müssen, werden sie üblicherweise zurückgelegt. Man unterscheidet hierzu zwei Möglichkeiten: Sparanteile – das Geld fließt in Aktienfonds – sowie Baukassen-Spargelder, die man für einen Immobilienkauf verwenden kann). Die Firma AIDe hilft im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch bei der Wohnungssuche. Außerdem besitzen wir ein Hotel (Europa) für unsere Mitarbeiter in Karlsfeld, genau fünf Autominuten von München entfernt.

 

Welche Bewerber haben die besten Chancen, eine Anstellung über Ihre Vermittlung zu finden?

 

Vor allem gelernte Fachkräfte mit Deutschkenntnissen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich darüber informieren, dass wir gerade dringend nach Elektrikern und Kfz-Mechanikern suchen. Wenn Vertreter dieser Berufe zurzeit nach einer soliden Arbeit in Deutschland suchen, sich sicher fühlen und anständig verdienen wollen, sind sie herzlich zu uns eingeladen.

 

Und hat ein motivierter Arbeitnehmer mit der entsprechenden Berufserfahrung und Qualifikation, der aber kein Deutsch kann, ebenfalls eine Chance auf Arbeit über AIDe?

 

Ehrlich gesagt, diese Menschen haben heutzutage eher wenig Chancen, über AIDe eine Anstellung zu finden. Eine zumindest grundlegende Deutschkenntnis ist inzwischen ein erforderliches Muss, denn nicht zuletzt die Belange der Arbeitssicherheit spielen eine gravierende Rolle. Die Firma AIDe ist für die Gesundheit und Sicherheit der über sie entsandten Arbeitnehmer mitverantwortlich. Darum gehen wir grundsätzlich nicht das Risiko ein, Menschen zu vermitteln, die nicht einmal ansatzweise Deutsch beherrschen. Zu wertvoll ist ein jeder von uns vermittelter Arbeitnehmer, um anders zu verfahren.

Ausländer zufrieden

Bundesagentur fuer Arbeit.
Bundesagentur fuer Arbeit.

Immer mehr Menschen mit ausländischem Pass in der Bundesrepublik Deutschland sind Sozialhilfeempfänger. Es handelt sich dabei neben Flüchtlingen auch um Bürger anderer Länder der Europäischen Union. Neueste Studien belegen allerdings, dass die Sozialhilfe am häufigsten von Türken in Anspruch genommen wird.Read More …

Deutschland an der Spitze

Zentrale Bundesagentur für Arbeit. Foto: Nicohoffamn/Wikipedia
Zentrale Bundesagentur für Arbeit. Foto: Nicohoffamn/Wikipedia

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hält sich seit einigen Jahren auf einem niedrigen Niveau. Im November dieses Jahres hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) nun einen weiteren Rückgang auf 2,633 Millionen Arbeitslose verzeichnet. Weniger Erwerbslose gab es in Deutschland zuletzt Mitte 1991 (2,435 Millionen), also vor 24 Jahren.Read More …

Berufsberatung anders

Das Team von Changes@Work
Das Team von Changes@Work

Der Bund der Jugend der Deutschen Minderheit (BJDM) half Jugendlichen zwischen 13 und 16 Jahren bei der Suche nach Berufsperspektiven. Im Rahmen des Projekts „Changes@Work Ausbildung, Abschluss, Arbeit“ trafen sich letzte Woche Jugendliche aus Polen und Deutschland in Oppeln.Read More …