Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Powrót do komisji

1 kwietnia 2022 r. Rafał Bartek i Bernard Gaida, reprezentujący w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych mniejszość niemiecką, zawiesili pracę w tym gremium. W miniony poniedziałek poinformowali premiera pisemnie, że wracają do pracy w Komisji.

 

Powodem zawieszenia działalności w Komisji Wspólnej była dyskryminacja dzieci uczących się języka niemieckiego jako języka mniejszości, którym decyzją ówczesnego ministra edukacji Przemysława Czarnka odebrano dwie godziny lekcyjne tego języka. (Więcej TUTAJ) Ten krok Bernarda Gaidy i Rafała Bartka spotkał się z krytyką ze strony rządowej, przedstawiciele innych mniejszości natomiast jednoznacznie wspierali ich w swej decyzji i podejmowali często kwestię nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości podczas posiedzeń Komisji.

Prawie dwa lata po tej decyzji i zmianie rządu reprezentanci zdecydowali o powrocie do prac w Komisji Wspólnej. – Kończy się dyskryminacja dzieci mniejszości niemieckiej w Polsce, a w ślad za tym my również wznowimy pracę w tym gremium – mówi Rafał Bartek, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce.

Komisja w nowej kadencji Sejmu nie podjęła jeszcze prac, ale jak podkreśla Bernard Gaida, przedstawiciele strony mniejszościowej w Komisji mają nadzieję, że stanie się to szybko. – Dajemy więc tak trochę kredyt zaufania nowemu rządowi, że rozporządzenie ws. powrotu trzech godzin niemieckiego wejdzie w życie 1 września, więc kilka miesięcy wcześniej wracamy do Komisji – mówi Gaida.

Rudolf Urban

Show More