Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Studia

Zawód z przyszłością czy bez przyszłości? / (K)ein Beruf mit Zukunft?

Nowy kierunek na UO nie okazał się być sukcesem

Nici z marzeń. Uniwersytet Opolski zamierzał uruchomić w tym semestrze we współpracy z mniejszością niemiecką nowy kierunek studiów – „menedżer kultury mniejszości narodowych”, jednak nie zgłosiła się dostateczna liczba chętnych studentów.Read More …

Menedżer kultury mniejszości / Kulturmanager für Minderheiten

Uniwersytet Opolski i TSKN wspólnie postanowiły uruchomić kierunek studiów „kulturoznawstwo mniejszości”.

Począwszy od przyszłego roku akademickiego Uniwersytet Opolski będzie kształcił kulturoznawców mniejszości narodowych. Studenci będą mogli odbywać praktyki w stowarzyszeniach mniejszości niemieckiej.Read More …