Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wojewoda

Fałszywi Polacy wystąp! / Falsche Polen vortreten!

Ryszard Galla

Pod koniec minionego miesiąca wydziały bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego przy urzędach wojewódzkich dostały z Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem wojewódzkich sztabów wojskowych zlecenie zebrania informacji o osobach innych narodowości mających obywatelstwo polskie. Jako podstawę prawną podano ustawę o zarządzaniu kryzysowym, w którym mowa m.in. o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym. O pomyśle MON z Ryszardem Gallą, posłem mniejszości niemieckiej, rozmawia Krzysztof Świerc.Read More …

Problemy nie są obce

Od lewej strony: G. Wojtasz, M. Krupecka, M. Maląg.

To chyba nie przypadek. W Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego (21 lutego) w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wicewojewoda Marlena Maląg w towarzystwie Marii Krupeckiej, pełnomocnika wojewody wielkopolskiego ds. mniejszości narodowych etnicznych i religijnych, oraz dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Grzegorza Wojtasza podejmowała przedstawicieli stowarzyszeń i związków odrębnych narodowo i etnicznie.Read More …

W opolskim „pozytywnie nastawieni”

Foto 1: Nowym pełnomocnikiem wojewody opolskiego jest Bożena Kalecińska. Foto: Łukasz Biły.
Foto 1: Nowym pełnomocnikiem wojewody opolskiego jest Bożena Kalecińska. Foto: Łukasz Biły.

Od roku 2011 we wszystkich województwach, w których działają organizacje mniejszości narodowych, każdy wojewoda jest zobowiązany do powołania pełnomocnika ds. mniejszości. Cenieni w jednych województwach, w innych są przedmiotem krytyki. W obliczu wymiany wszystkich wojewodów przez rząd PiS także ich pełnomocnicy stoją w centrum nowego rozdania.Read More …