Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wednesday, July 6, 2022

#Niemamowy w nowej odsłonie

Po tym, jak młodzież mniejszości niemieckiej najpierw w ramach kampanii #Niemamowy publicznie wyraziła swój sprzeciw wobec zmniejszeniu ilości godzin języka niemieckiego, teraz pokazują swoje niezadowolenie z tej decyzji ministerialnej za pomocą kampanii pocztówkowej.

 

– Zmniejszając liczbę godzin nauki języka niemieckiego z trzech do jednej godziny tygodniowo całkowicie uniemożliwia się przekazywanie języka i związanego z nim dorobku kulturowego. Taką czysto polityczną decyzją możliwości rozwoju i poszerzenia horyzontów będą dzieci i młodzieży po prostu odebrane. Zostaliśmy obywatelami drugiej kategorii – mówiła Weronika Koston, skarbnik Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej.

 

Auch Janusz Kowalski, der Initiator der Kürzungen des Deutschunterricht bekommt solche Postkarten.
Foto: Rudolf Urban

 

Dlatego ta organizacja młodzieżowa rozpoczęła kolejną akcję, w ramach której każdy parlamentarzysta w Polsce ma otrzymać przygotowane przez ZMMN pocztówki, na których zwraca się uwagę na dyskryminację wyłącznie mniejszości niemieckiej. – Pierwsze wspólne wypisywanie pocztówek odbyło się dziś (08.04.) w biurze Związku w Opolu, ale kartki będą też dostępne w naszych grupach lokalnych i w TSKN. Wystarczy zabrać kartki, wypisać adres posła lub posłanki i wysłać. Ważne jest, aby problem zredukowanych liczby godzin lekcji niemieckiego nie został zapomniany – mówi Dominik Duda, menedżer ds. kultury ifa w ZMMN.

 

Więcej informacji o kampanii pocztówkowej Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej można uzyskać pod nr tel.: +48 77 4416205.

ru

 

 

Show More