Posts tagged "Nikel"
Język ojczysty zamiast języka dyplomacji

Język ojczysty zamiast języka dyplomacji

Co to jest język dyplomacji – każdy wie. Z członkami zarządu Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur najważniejszy niemiecki dyplomata tym językiem jednak nie rozmawiał. Interesował go inny język. Jaki? Ojczysty.
My was nie opuścimy / Wir werden Sie nicht verlassen

My was nie opuścimy / Wir werden Sie nicht verlassen

Nie tylko duchowe rozważania, ale także tematy polityczne były elementem tegorocznej pielgrzymki mniejszości narodowych na Górze Świętej Anny. Oprócz szefów niemieckich organizacji i przedstawicieli samorządów przybyli także ambasador Republiki Federalnej Niemiec Rolf Nikel, pełnomocnik rządu RFN ds. mniejszości Hartmut Koschyk oraz posłanka do Bundestagu Gisela Manderla (CDU).
Siostry wyróżnione i uskrzydlone

Siostry wyróżnione i uskrzydlone

W minioną sobotę dr Małgorzata Wysdak, założycielka i przewodnicząca stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae, oraz jej prawa ręka w stowarzyszeniu i zarazem jej siostra Barbara Loch otrzymały dyplomy z podziękowaniami, które wręczył im ambasador Republiki Federalnej Niemiec Rolf Nikel. „Jest to dla nas wielki zaszczyt oraz motywacja do dalszej pracy” – stwierdziły w podziękowaniu siostry.
Europa ist gemeinsame Verantwortung

Europa ist gemeinsame Verantwortung

Zu einem Gespräch über 25 Jahre der guten deutsch-polnischen Nachbarschaft hatte am vergangenen Samstag der Verband deutscher Gesellschaften (VdG) eingeladen, der in diesem Jahr auch selbst ein Vierteljahrhundert seiner Gründung feiert. Wie die Diskussionsteilnehmer einvernehmlich betonten, sind die deutsch-polnischen Beziehungen nie zuvor in der Geschichte so gut gewesen.
Dankesurkunden für Pro Liberis

Dankesurkunden für Pro Liberis

Dr. Małgorzata Wysdak, Gründerin und Vorsitzende des Verein Pro Liberis Silesiae und ihre rechte Hand im Verein und Schwester Barbara Loch erhielten am vergangenen Samstag Dankesurkunden, die ihnen vom deutschen Botschafter Rolf Nikel überreicht wurden. „Es ist für uns eine große Ehre und Motivation zur weiteren Arbeit“, bedanken sich die Schwestern.

Das Projekt wird unterstützt vom:

ifa mswia