Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Lekcje powrócą

Od 1 września język niemiecki jako język mniejszości ma być znowu nauczany w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Tak poinformowała posłów jeszcze przed końcem 2023roku wiceminister edukacji Joanna Mucha.

 

„Od dnia 1 września 2024 r. nastąpi w stosunku do wszystkich uczniów należących do mniejszości narodowej ujednolicenie wymiaru godzin nauczania języka mniejszości narodowej realizowanego w formie dodatkowej nauki tego języka. Wymiar godzin nauczania tego języka w stosunku do wszystkich uczniów należących do mniejszości narodowej będzie wynosił 3 godziny tygodniowo” – czytamy w uzasadnieniu do opublikowanego przez ministerstwo edukacji projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024.

 

Dla ponad 50 tys. uczniów oznacza to więc koniec dyskryminacji, której byli poddani od lutego 2022, kiedy to ówczesny minister edukacji Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie, które oznaczało, że jedynie język niemiecki jako język mniejszości będzie nauczany w niższym wymiarze. Wszystkie inne języki mniejszości nadal były nauczane 3 godziny tygodniowo.

 

Bildungsministerin Barbara Nowacka
Foto: Barbara Nowacka-facebook.com

 

O potrzebie wycofania rozporządzenia pisał w swoim piśmie do minister edukacji Barbary Nowackiej Rafał Bartek, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce.  „Dziękujemy Pani za dotychczasowe działania i pracę w komisji, wraz z panią poseł Krystyną Szumilas oraz panem posłem Ryszardem Galla, która kontrolowała w Ministerstwie Edukacji i Nauki procedury wprowadzenia tego rozporządzenia. Dziękujemy za interwencję u pana ministra Czarnka i złożenie pisma z prośbą o uchylenie tego rozporządzenia. W ostatnich dwóch latach w wielu pismach skierowanych do pana ministra, do pana premiera czy pana prezydenta wskazywaliśmy m.in. na fakt, że obecna sytuacja jest zaprzeczeniem gwarantowanego przez Konstytucję RP prawa o niedyskryminacji. Rozporządzenie to nie akceptuje też rzeczywistych potrzeb uczniów mniejszości niemieckiej. Uczniowie utracili warunki konieczne do utrzymywania i rozwijania swojej tożsamości kulturowej. Niestety do tej pory rozporządzenie nie zostało wycofane z obiegu prawnego” – czytamy w piśmie.

 

Rafał Bartek
Foto: R.Urban

 

O przywrócenie trzech godzin nauczania języka niemieckiego upomnieli się również przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości, którzy w wydanym stanowisku stwierdzili: „Apelujemy, aby jedną z pierwszych decyzji nowej Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej stało się uchylenie lub zmiana wspomnianego rozporządzenia. Będzie to miało wymiar symboliczny i edukacyjny, pokazując, że w Rzeczypospolitej nie ma miejsca na dyskryminację obywateli w oparciu o kryterium narodowościowe, a zapisywanie w przepisach prawa norm dyskryminacyjnych jest niedopuszczalne i nie mieści się w porządku prawnym państwa demokratycznego”.

 

Zapowiedź zmian w nauce języka niemieckiego jako języka mniejszości cieszy przedstawicieli tego środowiska. Bernard Gaida, przewodniczący Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich przy Federalistycznej Unii Europejskich Narodowości, zauważa jednak:

„Pół roku straty to niemal 10% całej edukacji ucznia, to kolejne stracone pieniądze wydane na „zastępcze” zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych germanistów. Ta zwłoka stoi jakby w sprzeczności z innymi działaniami rządu, które robią wrażenie jakby z kolei „zbyt” pośpiesznych. A to budzi przykre wrażenie, że akurat tej dyskryminacji nie przypisano wystarczająco dużego znaczenia“.

 

Podobnego zdania jest także przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce Rafał Bartek, który jednak zauważa: – Lekcje wrócą to od września, więc może to obawa, że nie wszystkie gminy byłyby w stanie niemal od zaraz powrócić do trzech godzin niemieckiego. Jedynie w województwie opolskim cześć gmin zdecydowała się na finansowanie jednej lub dwóch godzin z własnych budżetów, przez co też udało im się utrzymać germanistów na swoich stanowiskach. W innych regionach nauczyciele języka niemieckiego byli zwalniani lub przejmowali inne zajęcia. To teraz trzeba będzie „odkręcać” i na to potrzeba czasu. Zapowiedź przywrócenia trzech godzin języka niemieckiego od września przyjmujemy więc do wiadomości i cieszymy się, że w końcu zakończy się panująca od 2022 roku dyskryminacja.

Rudolf Urban

Show More