Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Hans Jörg Neumann

Funkcja pomostowa mniejszości to rzeczywistość

Uroczystym nabożeństwem, dyskusją panelową i koncertem orkiestry uczczono 9 października w Katowicach jubileusz 30-lecia Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (VdG) oraz 30. rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o sąsiedztwie. W trakcie wieczornej uroczystości wielu zasłużonych członków mniejszości niemieckiej zostało również odznaczonych medalami i honorowymi odznakami.

Read More …

Federalny Krzyż Zasługi dla Henryka Krolla

Dziś (31.08.2021) współzałożyciel i były przewodniczący opolskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Henryk Kroll został odznaczony Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Według Hansa Jörga Neumanna, konsula generalnego Niemiec we Wrocławiu, aktem tym uhonorowany został jednak nie tylko sam Kroll, ale cała mniejszość niemiecka.

Read More …

30 Jahre Deutsches Generalkonsulat in Breslau (+ Video)

Heute, am 3. Oktober 2020, feiert Deutschland die Wiedervereinigung und zugleich hat auch das Deutsche Generalkonsulat in Breslau seinen 30. Geburtstag. Generalkonsul Hans Jörg Neumann hat uns aus diesem Anlass durch das Haus geführt und auch über seine Erinnerungen an die Deutsche Einheit berichtet.

 

Read More …