Werbung
Posts tagged "Fabritius"
Integration und Pflege der Wurzeln

Integration und Pflege der Wurzeln

Selten kommt es vor, dass eine ganze Region die offizielle Patenschaft für eine Minderheit übernimmt. So ist es aber im Falle der Siebenbürger Sachsen, die schon seit Jahrzehnten durch das Bundesland Nordrhein-Westfallen unterstützt werden. Diese Patenschaft feierte man nun mit einem Jubiläumsfestakt.
Czym jest heimat / Was Heimat ausmacht

Czym jest heimat / Was Heimat ausmacht

W 60. roku swojego istnienia Związek Wypędzonych (BdV) zorganizował 2 września w obserwatorium „Urania” w Berlinie centralną uroczystość inaugurującą obchody Dnia Stron Ojczystych 2017. Odpowiednio do jubileuszu związku motto uroczystości brzmiało: „60 lat zaangażowania na rzecz praw człowieka, stron ojczystych i porozumienia”.
Czas rozmów i wymiany doświadczeń / Zeit für Gespräche und Austausch

Czas rozmów i wymiany doświadczeń / Zeit für Gespräche und Austausch

Już po raz 60. Związek Wypędzonych (BdV) zaprosił na doroczne przyjęcie przedstawicieli polityki, Kościoła, społeczeństwa oraz mniejszości niemieckich żyjących za granicą. Jak podkreślił przewodniczący BdV Bernd Fabritius, miał to być dla uczestników spotkania wieczór poświęcony osobistym rozmowom i dobrej zabawie. Nie obyło się jednak bez poruszenia tematów natury politycznej.
Kultura – edukacja – Opole / Kultur – Bildung – Oppeln

Kultura – edukacja – Opole / Kultur – Bildung – Oppeln

W ubiegłym tygodniu do Polski przybyli członkowie podkomisji Bundestagu ds. zagranicznej polityki kulturalno-oświatowej, aby zasięgnąć informacji na temat perspektyw współpracy bilateralnej w kontekście zmiany rządu w Polsce w roku 2015 oraz nadania nowego kierunku polityce kulturalnej kraju. W trakcie wizyty spotkali się też z przedstawicielami mniejszości niemieckiej.
Bundesverwaltungsamt wartet auf Anträge

Bundesverwaltungsamt wartet auf Anträge

Schon ab dem 1. August 2016 tritt die historische und symbolträchtige Entscheidung des Bundestages über Entschädigungen für deutsche Zwangsarbeiter in Kraft. Es handelt sich um 50 Millionen Euro, die das deutsche Parlament im vorigen Jahr für die Wiedergutmachung der Sklavenarbeit eingeplant hat.
Deutsche Politik nach dem Wahlsieg der PiS

Deutsche Politik nach dem Wahlsieg der PiS

Wie steht die deutsche Politik zum Sieg der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) in Polen? Was meint der BdV, was die Landsmannschaften?

Das Projekt wird unterstützt vom:

ifa mswia