Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Fünfkirchen

Die Gedanken sind frei

Własne zachowanie

Ostatnio pisałem o dobrej sytuacji mniejszości narodowych na Węgrzech w sensie polityki mniejszościowej tego państwa. Zaledwie dwa tygodnie po wtedy wspomnianym kongresie FUEN w Pécs (Fünfkirchen) znalazłem się w Budaörs (Wudersch) koło Budapesztu na konferencji naukowej zorganizowanej przez tamtejsze Heimatmuseum na temat 300 lat od przybycia tam Niemców, których dzisiaj nazywamy Donauschwaben. Paradoksalnie ta konferencja na zasadzie pewnego kontrapunktu ma związek ze słowami posła Ryszarda Galli: „Nie możemy dopuścić, aby opcja, która skrajnie dyskryminuje nasze środowisko, wygrała kolejne wybory. Nie możemy dopuścić, aby mniejszość niemiecka była tak poniewierana. Nie możemy dopuścić, aby 50 tys. dzieci było dyskryminowanych w państwie Unii Europejskiej.“

Read More …

Die Gedanken sind frei

Węgierski przykład

W węgierskim mieście Pécs, po niemiecku Fünfkirchen, a po chorwacku Pećuh, odbył się kolejny Kongres FUEN. Pośród kilkudziesięciu organizacji mniejszościowych z całej Europy reprezentowane były także mniejszości niemieckie z ponad 10 krajów, w tym VdG.

Read More …