Werbung
Posts tagged "ustawa"
Lepsi i gorsi w państwie prawa / Bessere und Schlechtere in einem Rechtsstaat

Lepsi i gorsi w państwie prawa / Bessere und Schlechtere in einem Rechtsstaat

Prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym utrzymuje wcześniejsze rozwiązanie zaproponowane przez PiS, zgodnie z którym do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego może być powołana osoba, która posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych. Nie może to być oczywiście osoba prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo.
Niebezpieczeństwo minęło

Niebezpieczeństwo minęło

W październiku 2016 roku Senat RP przyjął projekt nowelizacji ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, który zakłada rozszerzenie terminu „totalitaryzm” m.in. o militaryzm pruski i niemiecki. W piątek 3 marca senatorowie ostatecznie wycofali projekt nowelizacji na wniosek marszałka Stanisława Karczewskiego.

Das Projekt wird unterstützt vom:

ifa mswia