Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Saturday, May 28, 2022

29:25 – Sejmowa Komisja przeciw środkom na języki mniejszości

Dziś w Sejmie komisja finansów analizowała poprawki do budżetu państwa przyjęte przez Senat. Wśród nich znajdowało się również przywrócenie finansowania nauki języków mniejszości w szkołach.

 

Ostatecznie w głosowaniu poprawka Senatu, która zakłada powrót do wysokości finansowania nauki języków mniejszości, nie została przyjęta. Większością głosów 29 “przeciw” do 25 “za” komisja utrzymuje, że subwencja oświatowa będzie mniejsza o prawie 40 mln. zł.

 

Członkowie sejmowej komisji nie podjęli dyskusji nad tą poprawką, mimo iż zarówno senator Kazimierz Kleina, przewodniczący senackiej komisji finansów, jak i posłanka Wanda Nowicka, przewodnicząca sejmowej komisji mniejszości narodowych i etnicznych, oraz poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Galla apelowali o jej przyjęcie.

 

Trójka parlamentarzystów prezentowała przy tym różne argumenty. Senator Kleina wskazywał m.in., że ta poprawka jest niezgodna z prawem.  – W Sejmie uzasadniano, że środki będą zabrane tylko z nauczania języka niemieckiego, ale taki podział mniejszości jest niezgodny z prawem, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji z grudnia 2021 zasady podziału środków na nauczanie języków mniejszości są dla wszystkich takie same, więc utracą wszystkie mniejszości – podkreślał Kleina.

 

Zaś posłanka Nowicka, również wskazując na niezgodność poprawki m.in. z ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych podała przykład mniejszości żydowskiej. „Spotkałam się z jej przedstawicielami, którzy niedawno w Warszawie otwarli liceum. Ono nie będzie miało wystarczających podstaw finansowych, jeżeli Sejm podtrzyma swoje cięcia w nauczaniu języka mniejszości.

 

O szkołach i uczniach mówił również poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Galla, który podkreślił, że brak środków trafi w samorządy, które nie będą w stanie utrzymać w szczególności małych wiejskich szkół. Stracą także nauczyciele, dla których zabraknie pracy, a w szczególności dzieci, którym odbiera się możliwość nauki danego języka mniejszości w szkole. – Ta decyzja jest przykładem, że można za zakładników polityki wobec innego państwa wziąć dzieci uczące się w szkołach – podkreślał Galla.

 

Posłowie nie wchodząc w dyskusję odrzucili poprawkę. Ostateczną decyzję, przed odesłaniem ustawy budżetowej do Prezydenta RP, podejmie Sejm na swoim posiedzeniu w następnym tygodniu.

ru

 

Więcej o cięciach w subwencji oświatowej czytaj tutaj:

Apel o dialog

 

Język niemiecki na cenzurowanym

“Tylko dlatego, że jesteśmy innej narodowości?”

Senat zagłosował

Ciecie to dyskryminacja

To niebywałe kuriozum

Show More