Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wednesday, June 29, 2022

Bundesverdienstkreuz

Wielki zaszczyt

Wieczór 3 grudnia 2021 r. pozostanie zapewne niezapomniany dla Henryka Hocha, przewodniczącego Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur. Podczas tegorocznych obchodów adwentowych VdGEM otrzymał on bowiem Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec z rąk konsul generalnej Niemiec w Gdańsku Cornelii Pieper.

Read More …

Federalny Krzyż Zasługi dla Henryka Krolla

Dziś (31.08.2021) współzałożyciel i były przewodniczący opolskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Henryk Kroll został odznaczony Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Według Hansa Jörga Neumanna, konsula generalnego Niemiec we Wrocławiu, aktem tym uhonorowany został jednak nie tylko sam Kroll, ale cała mniejszość niemiecka.

Read More …

Ehrung für Friedrich Schikora

 

Jana Orlowski übergibt Friedrich Schikora das Bundesverdienstkreuz.
Foto: R.Urban

 

Gestern wurde Friedrich Schikora das Verdienstkreuz am Bandes des Verdienstordnes der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Die Ehrung in der Heimatstadt Schikoras nahm die stellvertretende deutsche Generalkonsulin in Breslau Jana Orlowski vor.

Read More …

Bundesverdienstkreuz für Krzysztof Ruchniewicz (+Audio)

Prof. Krzysztof Ruchniewicz
Foto: R.Urban/Wochenblatt.pl

Gestern (17.01.2020) wurde dem Breslauer Historiker und Deutschlandforscher Prof. Krzysztof Ruchniewicz das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. An der Feierlichkeit im Sentassaal der Universität Breslau nahmen neben Familie, Freunden und Kollegen auch Vertreter der deutschen Minderheit teil.

 

Read More …