Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Henryk Hoch

Kochać, nie posiadając

W polskich szkołach odbywa się wiele konkursów: wiedzy z różnych przedmiotów, sprawdzanej w formie testu lub eseju, olimpiad przedmiotowych czy rywalizacji na szczeblu szkolnym i gminnym, a także ogólnopolskim. W dniu 13 grudnia w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie wyłoniono laureatów szczególnego konkursu. Szczególnego w związku z jego tematyką, wymaganiami stawianymi pracom oraz fundatorem nagród.

Read More …

Z werwą, delikatnie i nieco dziwacznie

Ostródę (Osterode) zawsze warto odwiedzić – szczególnie dotyczy to uczniów, którzy chcieliby się nauczyć języka niemieckiego i udowodnić, że potrafią w nim śpiewać. W Ostródzie odbywa się bowiem konkurs piosenki niemieckiej organizowany przez lokalne Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Jodły”. 29 listopada w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyła się 17. edycja tego wydarzenia.

Read More …

Człowiek pojednania

2 listopada 2023 r. w wieku 78 lat zmarł Peter Jeske, wieloletni przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej „Pomerania” w Koszalinie (Köslin). Jego dawni towarzysze wspominają go jako spokojnego i opanowanego człowieka z sercem na właściwym miejscu. Żaden dystans nie był dla niego zbyt daleki, a żadne wyzwanie zbyt wielkie, gdy chodziło o sprawy Pomorzan. Wspominamy wielkiego człowieka z szeregów mniejszości niemieckiej w Polsce.

Read More …

Od trzech dekad aktywni

Świętowanie w trudnych czasach bywa mniej radosne niż w czasach pomyślnych, ale ma sens. Pozwala spojrzeć wstecz na dokonania i w przyszłość – na cele. Goście jubileuszu związku przypomnieli wszystkim o jednym i drugim.

Read More …

Podwójny honorowy obywatel

To był wielki dzień dla Henryka Hocha, przewodniczącego ostródzkiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej „Jodły” oraz Związku Niemieckich Stowarzyszeń Warmii i Mazur (VdGEM). 9 września w sali bankietowej Zamku w Ostródzie na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Miasta Ostródy (Osterode) został uhonorowany – jako szósta osoba w historii – tytułem honorowego obywatela swojego rodzinnego miasta.

Read More …

Mali i duzi wspaniali przyjaciele

Koniec lipca to od lat termin wakacyjnych warsztatów dla dzieci mniejszości niemieckiej z województwa warmińsko-mazurskiego. Miejscem dla nich jest – również od lat – internat oraz Dom Niemiecki Towarzystwa Mniejszości Niemieckiej „Jodły” w Ostródzie. W tym roku od 24 lipca do 1 sierpnia na dzieci w wieku od dziewięciu do dwunastu lat czekało wiele wrażeń.

Read More …

„Ojciec zawsze był aktywny“

Sto dwa lata liczył najstarszy uczestnik festynu letniego mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach. Był to Hubert Brosda, niegdyś z Ostródy (Osterode), a obecnie z Berlina.

Read More …

Trzy dzwony wracają do domu

W dniach 24 i 25 czerwca przekazanie trzech dzwonów kościelnych w Elblągu (Elbing), Fromborku (Frauenburg) i Żegotach (Siegfriedswalde) zakończyło jeden z etapów projektu „Dzwony pokoju dla Europy” katolickiej diecezji Rottenburg-Stuttgart. Z inicjatywy biskupa dr. Gebharda Fürsta tzw. dzwony wypożyczone wiszące w kościołach jego diecezji wracają do swoich dawnych kościołów macierzystych. Delegacji biskupa Fürsta towarzyszył pochodzący z Warmii Winfried Kretschmann, premier Badenii-Wirtembergii.

Read More …

Podnieś głos

Jeden z weekendów w kwietniu tradycyjnie zarezerwowany jest na dwa intensywne dni delegatów i przewodniczących stowarzyszeń mniejszości niemieckiej w województwie warmińsko-mazurskim. Wprowadza go doroczne spotkanie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Warmii i Mazur (VdGEM). Całość jest kontynuowana na konferencji roboczej, którą zawsze organizuje Ziomkostwo Prus Wschodnich (LO). W tym roku spotkania odbyły się 15 i 16 kwietnia w Mrągowie.

Read More …