Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Minderheiten

Większa ochrona mniejszości

67. Kongres Federalnej Unii Europejskich Grup Narodowościowych, do której należy również mniejszość niemiecka w Polsce, odbył się w tym roku w Fünfkirchen (Pécs) na Węgrzech. Oprócz dyskusji i spotkań poszczególnych grup roboczych odbyło się także zgromadzenie delegatów.

Na spotkaniu delegatów przyjęto główną rezolucję FUEN, która w tym roku została podzielona na dwie części, apelując z jednej strony o potrzebę intensywnych konsultacji z mniejszościami narodowymi, a z drugiej o ochronę mniejszości narodowych na Ukrainie.

 

Główna rezolucja

Stwierdza się w niej: „FUEN wzywa decydentów politycznych do ponownej oceny istniejących kanałów konsultacji, za pośrednictwem których nawiązują dialog z autochtonicznymi mniejszościami narodowymi. Należy lepiej wykorzystać istniejące ustalenia dotyczące wymiany poglądów między mniejszościami i większościami”. W szczególności wzywa do ustanowienia stałego organu konsultacyjnego pod auspicjami Parlamentu Europejskiego. Ponadto FUEN apeluje do Komisji Europejskiej o ponowne rozważenie decyzji o odrzuceniu inicjatywy Minority SafePack (MSPI). MSPI to europejska inicjatywa obywatelska wzywająca do europejskiej ochrony i promocji ich języków, kultur i praw. Jest uważana za najważniejszą inicjatywę na rzecz praw mniejszości w ciągu ostatnich 30 lat, ale Komisja Europejska jak dotąd odmówiła wdrożenia zawartych w niej postulatów, twierdząc, że ochrona mniejszości jest obowiązkiem poszczególnych państw członkowskich.

W drugiej części głównej rezolucji FUEN, w sprawie ochrony mniejszości narodowych na Ukrainie, FUEN ponownie „zdecydowanie potępia zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione przez rosyjskie siły okupacyjne na terytorium Ukrainy” i „wzywa Ukrainę do opracowania powojennej polityki mniejszościowej i uznania różnorodności etnolingwistycznej za wzbogacenie ukraińskiego społeczeństwa i integralną część ogólnoukraińskiej tożsamości”.

 

Inne rezolucje

Delegaci FUEN przyjęli również dziesięć innych rezolucji, z których część koncentrowała się na problemach poszczególnych mniejszości. Na przykład głosowano nad rezolucją w sprawie uznania Katalończyków i innych autochtonicznych społeczności językowych w Hiszpanii lub zmiany przepisów dotyczących rosyjskich przedszkoli i szkół w Estonii.

Szczególnym politycznym ładunkiem wybuchowym okazała się rezolucja w sprawie wartości demokratycznych wprowadzona przez cztery mniejszości narodowe w Niemczech i mniejszość niemiecką w północnym Szlezwiku. Ponieważ niektórzy członkowie FUEN obawiali się zbliżenia Unii z Węgrami, podobną rezolucję próbowano uchwalić już rok temu. To, co wtedy się nie udało, teraz zostało przyjęte przy zaledwie jednym głosie sprzeciwu i czterech wstrzymujących się. W rezolucji czytamy m.in.: „Tylko w dobrze funkcjonującej demokracji opartej na rządach prawa możliwa jest ochrona mniejszości bez polegania na arbitralności i kapryśności państwa. Wzywamy Radę Europy, Komisję Europejską i Parlament Europejski do zapewnienia pełnego wdrożenia rządów prawa we wszystkich państwach członkowskich UE”.

W rezolucji nie wymieniono wprost Węgier, nadając jej bardziej ogólny charakter.

Przed głosowaniem delegat mniejszości niemieckiej w Rumunii zauważył, że rezolucja jest dla niego tak oczywista jak fakt, że trzeba pamiętać o skręceniu kierownicy, gdy chce się jechać po lewej stronie – donosi portal Nordschleswiger.dk, cytując Uwe Jessena, sekretarza generalnego Związku Niemieckich Ślązaków Północnych, naczelnej organizacji mniejszości niemieckiej w Danii: „Nawet jeśli powinno to być oczywiste, ważne jest, aby to podkreślić, ponieważ jest wiele osób i partii w Europie, które nie uważają już tego za ważne”.

 

Nagroda

Kongres był również okazją do wręczenia nagrody FUEN. Tegoroczną laureatką została Renate Schnack. Polityk ze Szlezwika-Holsztynu i była przedstawicielka mniejszości otrzymała nagrodę za niezwykłe zaangażowanie i wielkie poświęcenie dla autochtonicznych mniejszości narodowych i grup językowych w Europie. „Renate Schnack jest przede wszystkim wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o realizację celów i strategii w polityce mniejszościowej. Jak sobie z tym radzi? Jest empatyczna, jest dobrym słuchaczem i ma umiejętności dyplomatyczne – i nigdy się nie poddaje!” – napisano w laudacji.

FUEN/ru

Oppelner Nachrichten

Wycieczka regionalna: Ostatnia szansa na wzięcie udziału w cyklu „Wycieczki regionalne” z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej! W sobotę 9 września Beata i Paweł Pomykalscy oprowadzą szlakiem zapomnianego dziedzictwa postindustrialnego m.in. po bytomskiej dzielnicy Szombierki, kolonii robotniczej Zgorzelec, koksowni w rudzkim Orzegowie. Udział w wycieczce jest płatny, jego koszt to 35 zł. Osoby zainteresowane prosimy o przelew kwoty na numer konta: 50 1140 1788 0000 3324 9900 1010, w tytule przelewu wpisując „wycieczka” oraz imię i nazwisko uczestnika. Zbiórka o godzinie 9.00, na parkingu naprzeciwko Teatru Miejskiego w Gliwicach (ul. Nowy Świat). Zgłoszenia i kontakt: Małgorzata Makowska, e-mail: malgorzata.makowska@haus.pl, tel. 77 407 95 23.

Kursy językowe: LernRAUM.pl zaprasza na kursy języka niemieckiego w formie online, które będą się odbywać w okresie od września do grudnia. – Przygotowaliśmy szeroką ofertę, stworzoną z myślą o tych, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje językowe w zakresie języka niemieckiego – informuje Karolina Syga z LernRAUM.pl. Kurs trwa 28 godzin, a koszt to odpowiednio: dla uczestników będących członkami koła DFK 100,00 zł (cały kurs); dla pozostałych osób – 240,00 zł (cały kurs). Szczegółowa oferta znajduje się na stronie internetowej projektu LernRAUM: www.lernraum.pl, w zakładce „kursy językowe – online”. Kontakt: Karolina Syga, e-mail: karolina.syga@lernraum.pl, tel. 503 721 658.

Mniejszości niepoliczone

Wczoraj członkowie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych debatowali o braku konkretnych wyników spisu powszechnego co do liczebności mniejszości w Polsce. Na pytania posłów próbowali odpowiedzieć pracownicy GUS.

 

Read More …

Mało zbadany temat

Wczoraj i dziś (10. i 11.10) Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej zorganizowało we współpracy z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej konferencję dla młodych naukowców. Skupiono się na mniejszościach w Polsce i mniejszościach niemieckich w Europie.

Read More …

Niemiecki Bundestag: Powstała parlamentarna grupa ds. mniejszości

W środę (22 czerwca) Stefan Seidler, poseł do parlamentu z ramienia Stowarzyszenia Wyborców Południowego Szlezwiku (SSW), zainaugurował działalność Parlamentarnej Grupy ds. Mniejszości w Berlinie. Jest to ugrupowanie ponadpartyjne, które chce poświęcić więcej uwagi mniejszościom narodowym w Niemczech. Pewną rolę mają jednak odgrywać także mniejszości niemieckie za granicą – np. w Polsce.

Read More …

Burza w Komisji

Prace Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narowodych i Etnicznych praktycznie zostały zablokowane. Większość członków reprezentujących stronę mniejszościową zawiesiło udział w pracach tego gremium na znak solidarności z mniejszością niemiecką.

Read More …

„Bardzo liczymy na głos Pana Prezydenta”

We wtorek (18.01.) w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wraz z małżonką wzięli udział w dorocznym spotkaniu z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych obecnych w Polsce oraz Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Jednym z tematów przemów były ostatnie decyzje Sejmu ws. nauczania języka mniejszości.

Read More …

„Demokrację mierzy się na podstawie jej polityki wobec mniejszości“

Stefan Seidler jest pierwszym od 1949r. posłem Południowoszlezwickiego Związku Wyborczego (Südschleswigscher Wählerverband, SSW) do niemieckiego Bundestagu. Partia mniejszości duńskiej w Szlezwiku i Fryzyjczyków w Północnej Fryzji chce w Berlinie odgrywać rolę obrońcy mniejszości i angażować się w przejęcie skandynawskich rozwiązań w niemieckiej polityce.

 Read More …