Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Lubliniec

Przywracają pamięć

Już po raz piąty mieszkańcy Lublińca uczcili ofiary Tragedii Górnośląskiej. V Marsz na Przędzalnię poprzedziła w sobotę msza św. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Później członkowie mniejszości niemieckiej i Ruchu Autonomii Śląska złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą pamiątkową na terenie zakładów Lentex.

Read More …

Pamięć po latach

Foto: Krzysztof Baron
Foto: Krzysztof Baron

Spośród wszystkich wydarzeń związanych z tak zwaną Tragedią Górnośląską znane powszechnie są obozy takie jak Zgoda czy Łambinowice. Istnieją jednak wciąż zapomniane karty tej bolesnej historii. Do takich należą wydarzenia w Lublińcu w dzisiejszym województwie śląskim. Po wielu latach starania lokalne koło mniejszości niemieckiej wraz z władzami miasta przypomną cierpienia, poświęcając ofiarom tablicę.

Read More …