Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wednesday, May 25, 2022

Ermland und Masuren

Historia świata na wyciągnięcie ręki

Na początku kwietnia prawie 30 uczniów z Mrągowa spędziło pięć dni, zajmując się historią mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach oraz postaciami, które stawiały opór narodowemu socjalizmowi. Tydzień projektowy zakończył się konkursem na esej, w którym nagrodą był kilkudniowy wyjazd edukacyjny do Instytutu Pileckiego w Berlinie.

Read More …

Czy wiesz, że…?

W październiku 2021 r. w Olsztynie (Allenstein) ukazała się broszura pt. „Ermland und Masuren aus Sicht der Jugend” (Warmia i Mazury z perspektywy młodych ludzi), której inicjatorką jest Julia Herzog, menedżer ds. kultury Instytutu Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (ifa) (zob. Wochenblatt.pl nr 1541). Publikacja prezentuje dziesięć miejsc w regionie, które mają szczególne znaczenie dla mniejszości niemieckiej w Polsce, w tym np. twierdzę Boyen czy zabytki Iławy (Deutsch Eylau). Uzupełnieniem poszczególnych artykułów jest dział „Czy wiesz, że…?”, który zawiera ciekawe informacje na temat przedstawionych miejsc. W przypadku Giżycka część ta poświęcona jest legendzie o pochodzeniu herbu miasta. Tutaj zamieszczamy przedruk tej historii.

Read More …

Niemiecki jako język mniejszości narodowej na Warmii i Mazurach: Więcej uczniów w mniejszej liczbie szkół

Oczywiście szkół w województwie warmińsko-mazurskim nie ominęły cięcia dotacji na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, o których zadecydował niedawno Sejm. Ale ilu uczniów faktycznie korzysta z tej oferty w regionie?

Read More …

Warmia i Mazury w oczach młodzieży

Ślady dawnego osadnictwa niemieckiego na Warmii i Mazurach są liczne i widoczne do dziś. Śladom tym poświęcona jest wydana niedawno w Olsztynie broszura, która ilustruje ich znaczenie dla mniejszości niemieckiej. Broszura powstała w ramach projektu młodzieżowego zainicjowanego i koordynowanego przez menedżera ds. kultury Instytutu Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (ifa), Julię Herzog. Szczególne jest to, że treść publikacji została opracowana przez samych młodych ludzi, dzięki czemu prezentuje spojrzenie przedstawicieli młodego pokolenia na Warmię i Mazury.

Read More …

Wreszcie znów osobiście

Już dawno nie było okazji do osobistego spotkania przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Polsce, zwłaszcza z województwa warmińsko-mazurskiego. Dlatego 10 lipca licznie przybyli na Dzień Mniejszości, który Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej zorganizowało ponownie po roku w osadzie kozackiej „Ataman” w Olsztynie-Gutkowie.

Read More …

Norymberczyk na Warmii i Mazurach (część II)

Kiedy dziś spoglądam wstecz trochę bardziej osobiście, jedno doświadczenie szczególnie się wyróżnia: wielowarstwowe powiązania w codziennym życiu i różne role, jakie można w nim pełnić. Pozornie najprostszą z nich jest bycie Niemcem w Polsce. Jak ktoś kiedyś trafnie to ujął: „Każdy jest ambasadorem swojego kraju za granicą”.

Read More …