banner wochenblatt
Posts tagged "Haus der Deutsch-polnischen Zusammenarbei"
Du warst auch unser Kanzler / Byłeś także naszym kanclerzem

Du warst auch unser Kanzler / Byłeś także naszym kanclerzem

  Altbundeskanzler Helmut Kohl ist am 16. Juni im Alter von 87 Jahren gestorben. Deutschland und die Welt erinnern nun an einen Staatsmann, der nicht nur das 1945 geteilte Deutschland wiedervereinte, sondern auch maßgeblich am Zusammenwachsen Europas beteiligt gewesen ist. Für die Deutschen in Polen war die Politik Helmut Kohl ebenfalls von großer Bedeutung, wie...
Deutsch ist Weltsprache / Niemiecki jest językiem światowym

Deutsch ist Weltsprache / Niemiecki jest językiem światowym

Mit dem deutschen Lingusten Prof. Ulrich Ammon von der Universität Duisburg-Essen sprach Manuela Leibig über die Bedeutung der deutschen Sprache.
Nowa publikacja DWPN / Neuerscheinung des HDPZ

Nowa publikacja DWPN / Neuerscheinung des HDPZ

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną częścią z cyklu wydawniczego Archiwum Historii Mówionej. W publikacji oddajemy głos dwudziestu osobom, które wspominają swoje lata szkolne i życie rodzinne zarówno przed II wojną światową, jak i po jej zakończeniu. Druga część książki to relacje dotyczące wykonywanej pracy na roli i w zakładach przemysłowych. We wspomnieniach osób starszych...
Lucjan Dzumla nowym dyrektorem DWPN

Lucjan Dzumla nowym dyrektorem DWPN

W kuluarach posiedzenia zarządu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, jakie odbyło się 13 sierpnia, podano do wiadomości nazwisko nowego dyrektora placówki. Będzie nim Lucjan Dzumla, który będzie kontynuatorem owocnej działalności swojego poprzednika, Rafała Bartka.

Das Projekt wird unterstützt vom:

ifa mswia