Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Rafał Bartek

Kryzys finansowy

Niemiecki rząd znalazł się w opałach po tym, jak Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe orzekł, że przesunięcie 60 mld euro z funduszu na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa do Funduszu Klimatu i Transformacji było niezgodne z konstytucją. W konsekwencji tej decyzji zatrzymano proces przyjmowania budżetu Republiki Federalnej na kolejny rok a to oznacza potencjalnie także problemy w działalności mniejszości niemieckiej w Polsce.

Read More …

Człowiek pojednania

2 listopada 2023 r. w wieku 78 lat zmarł Peter Jeske, wieloletni przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej „Pomerania” w Koszalinie (Köslin). Jego dawni towarzysze wspominają go jako spokojnego i opanowanego człowieka z sercem na właściwym miejscu. Żaden dystans nie był dla niego zbyt daleki, a żadne wyzwanie zbyt wielkie, gdy chodziło o sprawy Pomorzan. Wspominamy wielkiego człowieka z szeregów mniejszości niemieckiej w Polsce.

Read More …

Lobbing przy śniadaniu

Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich (AGDM) i poseł Stefan Seidler MdB zaprosili deputowanych niemieckiego Bundestagu na śniadanie parlamentarne. Podczas porannego spotkania w Paul-Löbe-Haus przedstawiono informacje dotyczące działalności mniejszości niemieckich w Europie Wschodniej i krajach byłego Związku Radzieckiego oraz podkreślono znaczenie dalszego wsparcia finansowego.

Read More …

Lobbing przy śniadaniu

W środę w ubiegłym tygodniu (18 października) Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich (AGDM) i poseł Stefan Seidler MdB zaprosili deputowanych niemieckiego Bundestagu na śniadanie parlamentarne. Podczas porannego spotkania w Paul-Löbe-Haus przedstawiono informacje dotyczące działalności mniejszości niemieckich w Europie Wschodniej i krajach byłego Związku Radzieckiego oraz podkreślono znaczenie dalszego wsparcia finansowego.

Read More …