banner wochenblatt
Posts tagged "Galla"
Niebezpieczeństwo wciąż czyha / Die Gefahr lauert noch immer

Niebezpieczeństwo wciąż czyha / Die Gefahr lauert noch immer

Po zawetowaniu przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych w polskiej polityce po raz kolejny w ostatnich miesiącach zawrzało. Tym razem jednak decyzja głowy państwa przez dużą część polskiego społeczeństwa przyjęta została z uznaniem i ulgą. Trudno się jednak dziwić, jest to bowiem gest solidarności wobec samorządowców, którzy namawiali prezydenta...
W najnowszym numerze Wochenblatt.pl

W najnowszym numerze Wochenblatt.pl

Od piątku w kioskach. W najnowszym numerze Wochenblatt.pl takie tematy jak: – Pro Liberis – Stowarzyszenie prowadzące szkoły dwujęzyczne otrzymuje Nagrodę Kulturową Śląska.
Kupczenia nie będzie! / Kein Kuhhandel möglich!

Kupczenia nie będzie! / Kein Kuhhandel möglich!

Prezydent RP Andrzej Duda zaproponował, by wybór sędziów na nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) wybierała sejmowa większość, czyli 3/5. Oznacza to 276 posłów, ale… Tylko wtedy, jeżeli prezydent miał na myśli stuprocentową frekwencję, czyli 460 posłów, a nie z obecnych na sali, czego nie uściślił. Szkoda, bo wówczas wyliczenia byłyby już inne. Zakładając jednak...
W najnowszym numerze Wochenblatt.pl

W najnowszym numerze Wochenblatt.pl

Od piątku w kioskach. W najnowszym numerze Wochenblatt.pl takie tematy jak: – Polityka – Poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Galla o zmianach w polskim sądownictwie.
Fałszywi Polacy wystąp! / Falsche Polen vortreten!

Fałszywi Polacy wystąp! / Falsche Polen vortreten!

Pod koniec minionego miesiąca wydziały bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego przy urzędach wojewódzkich dostały z Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem wojewódzkich sztabów wojskowych zlecenie zebrania informacji o osobach innych narodowości mających obywatelstwo polskie. Jako podstawę prawną podano ustawę o zarządzaniu kryzysowym, w którym mowa m.in. o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym. O...
Samorząd to moc! / Selbstverwaltung ist eine Macht!

Samorząd to moc! / Selbstverwaltung ist eine Macht!

Z początkiem bieżącego miesiąca podczas spotkania z szefami wojewódzkich oraz obwodowych zespołów samorządowych Jarosław Kaczyński poinformował o wycofaniu się partii rządzącej z planów wprowadzenia do ordynacji wyborczej dwukadencyjności wstecznej dla wójtów, burmistrzów i prezydentów. Podczas tego wystąpienia prezes PiS podkreślił również, że podtrzymana zostanie zasada dwóch kadencji, będzie jednak naliczana od najbliższych wyborów samorządowych –...
Konsultacja / Die Anhörung

Konsultacja / Die Anhörung

4 maja członkowie Komisji Petycyjnej Parlamentu Europejskiego dyskutowali m.in. na temat petycji złożonej przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w sprawie rozszerzenia granic miasta Opola i związanych z tym naruszeń praw mniejszości. Konkretne decyzje wprawdzie nie padły, ale nie udzielono też jednoznacznej odmowy.
Ein neuer Versuch

Ein neuer Versuch

Kurz nachdem der Senat seine eigene Gesetzesnovelle zum sog. Antikommunismusgesetz zurückgezogen hatte, gibt es nun einen neuen Vorstoß. Die Senatoren wollen weiterhin das im im April 2016 beschlossene Gesetz gegen die Propagierung des Kommunismus und anderer totalitärer Regime erweitern.
Niebezpieczeństwo minęło

Niebezpieczeństwo minęło

W październiku 2016 roku Senat RP przyjął projekt nowelizacji ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, który zakłada rozszerzenie terminu „totalitaryzm” m.in. o militaryzm pruski i niemiecki. W piątek 3 marca senatorowie ostatecznie wycofali projekt nowelizacji na wniosek marszałka Stanisława Karczewskiego.
Adwokaci niezależności / Anwälte des Eigenständigkeit

Adwokaci niezależności / Anwälte des Eigenständigkeit

W tym miesiącu powołano w Sejmie RP Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności. Inicjatywa ta zawiązała się po wielu rozmowach posłów z przedstawicielami gmin, które zostały dotknięte poszerzeniem Opola, co – jak wiadomo – stało się wbrew woli mieszkańców, z brakiem poszanowania partnera i ze złamaniem podstawowych praw samorządowych, ale nie tylko. Przy tworzeniu tego...

Das Projekt wird unterstützt vom:

ifa mswia