Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Monday, December 6, 2021

Elbing

Warmia i Mazury w oczach młodzieży

Ślady dawnego osadnictwa niemieckiego na Warmii i Mazurach są liczne i widoczne do dziś. Śladom tym poświęcona jest wydana niedawno w Olsztynie broszura, która ilustruje ich znaczenie dla mniejszości niemieckiej. Broszura powstała w ramach projektu młodzieżowego zainicjowanego i koordynowanego przez menedżera ds. kultury Instytutu Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (ifa), Julię Herzog. Szczególne jest to, że treść publikacji została opracowana przez samych młodych ludzi, dzięki czemu prezentuje spojrzenie przedstawicieli młodego pokolenia na Warmię i Mazury.

Read More …

Lob von allen Seiten

Die Stadt Elbing hat Erwin Vollerthun viel zu verdanken Foto: Elbing.pl.
Die Stadt Elbing hat Erwin Vollerthun viel zu verdanken Foto: Elbing.pl.

Er ist ein Deutscher, dessen Herz für Elbing schlägt. Schon seit Jahren organisiert der Philanthrop Erwin Vollerthun Spendenaktionen für verschiedene Vereine der masurischen Großstadt. Ausgangspunkt war der dortige Verein der deutschen Minderheit.Read More …